År 2019 fyller Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet 100 år. Språk kvarstår som ett av humanioras viktigaste fält. Men hur praktiseras språk och flerspråkighet? Hur ser arbetet med översättning ut i litteratur för barn, ungdomar och vuxna? Vad betyder flerspråkighet för författare, översättare och läsare?

I detta panelsamtal samlar Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet tillsammans med Goethe-Institut och Instituto Cervantes forskare, författare och översättare för att de i samtal med varandra ska ge en inblick i arbetet med litteratur och språk – i teori och i praktik.

Evenemanget är uppdelat i två panelsamtal:

Panel 1: Språk och översättning i barn- och ungdomslitteratur

Tamara Bach är författare och debuterade år 2005 med ungdomsromanen Från en annan planet som belönades med det prestigefyllda Deutscher Jugendliteraturpreis
Sara van Meerbergen är universitetslektor i nederländska med fokus på översättning och översättningsvetenskap vid Stockholms universitet
Janina Orlov är översättare och litteraturvetare vid Stockholms universitet. Orlov mottog 2018 Hugo Bergroth-priset för bland annat sina översättningar från finska och ryska.
Elin Svahn är verksam som översättare och doktorand vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Moderator

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap med inrikting mot barn- och ungdomslitteratur och även medlem i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Panel 2: Översättning i författarskap

Cecilia Alvstad är professor i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet. Alvstads forskningsområde har bland annat fokuserat på översättning av latinamerikansk litteratur till svenska.
Maria Cecilia Barbetta är en argentisk författare som är verksam i Tyskland. Barbetta debuterade 2008 med Änderungsschneiderei Los Milagros som vann Aspekte-Literaturpreis
Carla Jonsson är docent och universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, med tvåspråkighet och flerspråkighet som forskningsinriktning.
Quan Zhou är författare och verksam i Spanien. Zhou är bland annat känd för verket Gazpacho agridulce
 

Moderator

Ken Benson är professor i spanska vid Stockholms universitet och vicedekan vid Humanistiska fakulteten.
 
Evenemanget är gratis och öppet för alla. Boka plats för säker sittplats.