År 2019 fyller Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet 100 år. Språk kvarstår som ett av humanioras viktigaste fält. Men hur arbetar vi konkret med flerspråkighet? Vilken roll har flerspråkigheten att spela i en allt mer globaliserad värld? Hur ser arbetet med översättning ut i litteratur för barn, ungdomar och vuxna? Vad betyder flerspråkighet för författare, översättare och för läsare? 

I detta panelsamtal samlar Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet tillsammans med Goethe-Institut och Instituto Cervantes forskare, författare och översättare för att hylla flerspråkigheten, i all sin komplexitet. Deltagarna pratar sitt föredragna språk som sedan med olika tekniker tolkas till publiken. Samtalen ska genom detta ge en inblick i arbetet med flerspråkighet i litteratur och språk – i teori och i praktik.

Evenemanget är gratis och öppet för alla. 

Efter samtalet bjuder Goethe-Institut och Instituto Cervantes in till ett mingel med vin och lättare tilltugg. Alkoholfritt alternativ finnes. 

Evenemanget är uppdelat i två panelsamtal:

Språk och översättning i barn- och ungdomslitteratur

Tamara Bach är författare och debuterade år 2005 med ungdomsromanen Från en annan planet som belönades med det prestigefyllda Deutscher Jugendliteraturpreis
Sara van Meerbergen är universitetslektor i nederländska med fokus på översättning och översättningsvetenskap vid Stockholms universitet
Janina Orlov är översättare och litteraturvetare vid Stockholms universitet. Orlov mottog 2018 Hugo Bergroth-priset för bland annat sina översättningar från finska och ryska.
Elin Svahn är verksam som översättare och doktorand vid Tolk- och översättarinstitutet.

Moderator

Elina Druker är professor i litteraturvetenskap med inrikting mot barn- och ungdomslitteratur och även medlem i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Samtalet förs på svenska och visktolkas samt konsekutivtolkas av Elisabeth Poignant. 

Översättning i författarskapet

Cecilia Alvstad är professor i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet. Alvstads forskningsområde har bland annat fokuserat på översättning av latinamerikansk litteratur till svenska.
Maria Cecilia Barbetta är en argentisk författare som är verksam i Tyskland. Barbetta debuterade 2008 med Änderungsschneiderei Los Milagros som vann Aspekte-Literaturpreis och är aktuell med senaste romanen Nachtleuchten (2018).
Carla Jonsson är docent och universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, med tvåspråkighet och flerspråkighet som forskningsinriktning.
Quan Zhou är författare och verksam i Spanien. Zhou är bland annat känd för verket Gazpacho agridulce
 

Moderator

Ken Benson är professor i spanska vid Stockholms universitet och vicedekan vid Humanistiska fakulteten.

Samtalet förs på spanska och simultantolkas av Joakim Vall.
 
Av hänsyn till deltagare med astma så ombeds alla att avstå från att använda parfymer och andra starka dofter vid evenemanget.