År 2019 fyller Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet 100 år. Språk kvarstår som ett av humanioras viktigaste fält. Men hur praktiseras språk och flerspråkighet? Hur ser arbetet med översättning ut i litteratur för barn, ungdomar och vuxna? Vad betyder flerspråkighet för författare, översättare och läsare?

I detta panelsamtal samlar Humanistisk fakultet vid Stockholms universitet tillsammans med Goethe-Institut och Instituto Cervantes forskare, författare och översättare för att de i samtal med varandra ska ge en inblick i arbetet med litteratur och språk – i teori och i praktik.

Evenemanget är uppdelat i två panelsamtal och en avslutande diskussion. Mer information kommer inom kort.