Kvalitet är ett nödvändigt men svårhanterligt begrepp inom både vetenskap och konst. Att tala om kvalitet blir nödvändigt inte minst när någon form av urval måste göras. Frågan är då vad som får plats och vad som stängs ute – och inte minst varför urvalet ser ut som det gör? Men finns det något sådant som konstnärlig sanning? Hur mäter man kvaliteten i estetiska uttryck – går det ens att mäta eller är konstnärlig kvalitet omätbart?

Humanistiska fakulteten bjuder in till ett tvärvetenskapligt panelsamtal med representanter från konst- och kulturlivets olika sektorer om kvalitet och kvalitetssäkring inom konst och kultur.

Evenemanget är gratis och öppet för alla. Boka plats för säker sittplats.

Deltagare

  • Fanna Ndow Norrby är skribent, föreläsare och aktivist. Ndow Norrby släppte 2010 boken Svart kvinna. Hon är ambassadör för insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna och driver även podden Raseriet tillsammans med Amie Bramme Sey.
  • Suzanne Osten är dramatiker, författare och regissör. Osten är känd för sin utveckling av teatern riktat till barn och unga och blev 2014 barnfilmambassadör för Svenska Filminstitutet. Hon var även professor i regi vid Dramatiska Institutet 1995-2009.
  • Björn Wiman är kulturchef på Dagens Nyheter. Wiman har tidigare arbetat som kulturchef på Expressen (2008-2010).
  • Cecilia Widenheim är chef för Tensta konsthall. Hon har tidigare varit chef för Malmö Konstmuseum och som direktör för Konstnärsnämndens internationella program, Iapsis. 

Moderatorer: 

Karin Helander
Hans Hayden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Helander är professor i teatervetenskap och tidigare vicerektor vid Stockholms universitet. Hon är numera ständig sekreterare för Kungl. Vitterhetsakademien. Hans Hayden är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet samt prodekan vid Humanistiska fakulteten.

Panelsamtalet är en del av Humanistiska fakultetens 100-årsjubileum 2019.