Aktuella stipendier

Stockholms Arbetareinstitutsförening

Bidrag till tryckning och spridning av skrifter om svensk folkbildning

Som tidigare ges bidrag till tryckning och spridning av skrifter som rör svensk folkbildning. Ansökan kan göras under hela året.  Ekonomiskt stöd till skrifter om folkbildning (157 Kb) .

Svenska institutet

Visbyprogrammet: stipendier för utresande svenskar 2019-2020

Svenska Institutet välkomnar ansökningar från utresande svenskar två gånger om året.

• 1 – 30 april (för vistelser som inleds under sommaren/ hösten)

• 1 – 31 oktober (för vistelser som inleds under våren)

Se bilaga för ytterligare information

För mer generell information kring stipendier, kontakta Forskningsstöd

Riksantikvarieämbetet

Utlysning av stipendier för deltagande i offentligt bedriven kulturmiljövård vid Riksantikvarieämbetet. Stipendiet vänder sig till studenter på avancerad nivå inom utbildning relevant för kulturarvsområdet eller tjänstepersoner som arbetar med kulturarvsfrågor i en organisation (kommun, länsstyrelse etc) inom offentlig sektor. Rettigstipendiet 2020 (26 Kb) .