Profilområdena är öppna för många olika infallsvinklar och genom att mötas från olika håll är förhoppningen att nya perspektiv och forskningsfrågor ska växa fram.

På Humanvetenskapliga områdets hemsida kan du läsa mer om våra profilområden: