Ledande forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Ledande forskning

Ledande forskning

Forskningen inom humaniora håller hög kvalitet och det finns en stor bredd av ämnen vilket medför att universitets forskare kan ha utvecklande samarbeten över vetenskapsområden.

Många forskargrupper befinner sig i forskningens framkant. Av universitetets forskningsområden har 30 utsetts till nationellt ledande, med en hög internationell status och inom humaniora vid Stockholms universitet har åtta ämnesområden lyfts fram som ledande forskningsområden.

Kontakt

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Vid frågor om disputationer
disputationer@humfak.su.se

Handläggare för disputationsärenden
Sandra Eriksson
Telefon: 08-12 07 62 91
E-post: sandra.ericson@su.se

Kommunikatör
Erica Magnusson
Telefon: 08-16 39 45
E-post: erica.magnusson@su.se