Forskningsetik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Forskningsetik

Forskningsetik

Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Information och vägledning om forskningsetik finns här.

Hantering av oredlighet i forskningen

Enligt den ordning som gäller fram till slutet av 2019 ska respektive lärosäte utreda misstankar om oredlighet i forskningen inom den egna verksamheten. Från och med den 1 januari träder en ny lag i kraft enligt vilken alla misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nationell nämnd. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar samt den nya lagen finns här.

Kontakt

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Handläggare för disputationsärenden
Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: sandra.persson@su.se

Kommunikatör
Anna Frykholm
Telefon: 08-12 07 62 59 
E-post: Anna Frykholm

Forskningsdatabasen