Forskningsetik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanistiska fakulteten
  4. Forskning
  5. Forskningsetik

Etiska rådet vid Stockholms universitet

Etiska rådet vid Stockholms universitet utreder misstankar om vetenskaplig oredlighet. Rådet har även ansvaret för rådgivning, utbildning och informationsspridning vad gäller forskningsetik. Etiska rådet inrättades 2014 och är organisatoriskt placerat direkt under rektor.

Hantering av oredlighet i forskningen

Respektive lärosäte hanterar och utreder misstankar om oredlighet i forskningen, i enlighet med bestämmelser i Högskoleförordningen (1993:100). Vid Stockholms universitet hanteras dessa ärenden av Etiska rådet.

Kontakt

Postadress
Humanistiska fakulteten
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm

Kanslichef
Felicia Markus
Telefon: 08-16 29 00
E-post: felicia.markus@su.se

Handläggare för disputationsärenden
Sandra Persson
Telefon: 08-16 44 89
E-post: sandra.persson@su.se

Kommunikatör
Anna Frykholm
Telefon: 08-12 07 62 59 
E-post: Anna Frykholm

Forskningsdatabasen