HT22

September

Crista Adelle Wathen
Arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi
30 september. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians

Linnea Kjellsson
Romanska språk med inriktning mot spanska
30 september. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: El retorno del rostro: Narrativas postnacionales y escrituras precarias en tiempos de la globalización

Oktober

Anna-Marie Csöregh
Språkdidaktik
7 oktober. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Fairest of them all?: Assessment identity development among Swedish student and novice teachers of English as a foreign language

December

Cecilia Dilworth
Slaviska språk
9 december. Plats: hörsal 3, hus B
Avhandligens titel: Between Death and Resurrection: Dostoevsky's Notes from the House of the Dead on the Eve of the Peasant Emancipation

Luke Holmes
Tvåspråkighet
14 december. Plats: Nordenskiöldssalen, Geovetenskapens Hus, Svante Arrhenius väg 12, and online, the Zoom link is available on the website of the Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm, 14:00 (English)

Avhandlingens titel: Of Ethics and Multilingualism in Internationalising Academia: Ethical Events in Swedish University Life

Sara Snoder
Språkdidaktik 
16 december. Plats: sal G, Arrheniuslaboratorierna
Avhandlingens titel: "Det är inte så att vi exklusivt pratar svenska.": Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg- och mellanstadieklassrum. En studie av flerspråkiga grundskollärares perspektiv”

Adèle Geyer    
Romanska språk med inriktning mot franska
17 december. Plats: NILAS bibliotek, Södra huset B5, Universitetsvägen 10 B and online via Zoom, public link is available at the department website, Stockholm, 10:00 (French)   

Avhandlingens titel: Le verlan à l'écran: Emploi, représentation et traduction du verlan en suédois dans les sous-titres de films et séries français des quatre dernières décennies (1984-2020)