HT22

September

Crista Adelle Wathen
Arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi
30 september. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Our Bones, who art contaminated: Glues, strontium isotopes, and mobility in early Swedish Christians

Linnea Kjellsson
Romanska språk med inriktning mot spanska
30 september. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: El retorno del rostro: Narrativas postnacionales y escrituras precarias en tiempos de la globalización

Oktober

Anna-Marie Csöregh
Språkdidaktik
7 oktober. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Fairest of them all?: Assessment identity development among Swedish student and novice teachers of English as a foreign language