HT 2019

September

Malin Tväråna
Ämnesdidaktik

13 september, kl. 13-15, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens Hus
Avhandlingens titel: Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor.

Hans Andersson
Slaviska språk
20 september 2019, kl 10.00, Hörsal D9, Södra huset, Frescati
Avhandlingens titel: Något betydelsefullt: Leonid Dobycins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden.

Maria Eriksson
Utbildningsvetenskap

20 september 2019, kl. 13-15, Vivi Täckholm-salen
Avhandlingens titel: Flickblickar: Visuella berättelse om, av och genom gymnasieelevers kroppar.

Lisa Svanfeldt-Winter
Historia
20 september 2019, kl 13.00, Hörsal F12, Södra huset,  Frescati
Avhandlingens titel: Where Scholars are Made. Gendered arenas of persona formation in Finnish folkloristics, 1918-1932.

Somaje Abdollahian Barough
Engelska

27 september 2019, kl. 11-13, William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus
Avhandlingens titel: Event conceptualisation and aspect in L2 English and Persian: An application of the Heidelberg-Paris model

Oktober

Maria Zirra
Engelska
4 oktober 2019 kl 13.00, Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati.
Avhandlingens titel: Visual Poetic Memory: Ekphrasis and Image-Text in Seamus Heaney, Derek Walcott and Wopko Jensma.

Elin Manker
Konstvetenskap

11 oktober 2019, kl. 13-15, Auditoriet, Institutionen för kultur och estetik
Avhandlingens titel: Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860-1890