VT 2020

Januari

Henning Strandin
Teoretisk filosofi
9 januari 2020, kl. 13.00, Hörsal 7, Hus D, Södra Huset, Frescati
Avhandlingens titel: Taking Control. The Role of Manipulation in Theories of Causation

Anita Malmius
Arkeologi med laborativ inriktning
10 januari 2020, kl. 10.00, Hörsal G, Biologihusen
Avhandlingens titel: Burial textiles: Textile bits and pieces in central Sweden AD 500-800

Clelia Rose LaMonica
Engelska
25 januari 2020, kl. 10-12, Hörsal 9, Hus D, Södra huset
Avhandlingens titel: A Combined Perceptual and Acoustical Account of US Dialect Distance

Linda Qviström
Arkeologi
31 januari 2020, kl.13.00, Nordenskiöldsalen
Avhandlingens titel: Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader

Februari

Elin Svahn
Översättningsvetenskap
28 februari 2020, kl. 13.00, G-salen
Avhandlingens titel: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed-Method Approach

Mars

Ann-Sofie Jägerskog
Ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
27 mars 2020, kl. 10-13. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Making possible by making visible - learning through visual representations in social science

Sanja Nivesjö
Engelska
27 mars, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Dis-placed Desires: Space and Sexuality in South African Literature

April

Therese Emanuelsson Paulson
Antikens kultur och samhällsliv
4 april, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Polygonal Columns in Greek Architecture

John Björkman
Idéhistoria
17 april, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: ”Må de herrskande klasserna darra”. Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851

Stefan Norrthon
Nordiska språk
17 april 2020, kl.10:00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

Jonathan Egeland Harouny
Filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi
22 april kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Internalism and the Nature of Justification

Maj

Markus Fjellström
Laborativ arkeologi
8 maj, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Food Culture in Sápmi: An interdisciplinary approach to study the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900