VT 2020

Januari

Henning Strandin
Teoretisk filosofi
9 januari 2020, kl. 13.00, Hörsal 7, Hus D, Södra Huset, Frescati
Avhandlingens titel: Taking Control. The Role of Manipulation in Theories of Causation

Anita Malmius
Arkeologi med laborativ inriktning
10 januari 2020, kl. 10.00, Hörsal G, Biologihusen
Avhandlingens titel: Burial textiles: Textile bits and pieces in central Sweden AD 500-800

Clelia Rose LaMonica
Engelska
25 januari 2020, kl. 10-12, Hörsal 9, Hus D, Södra huset
Avhandlingens titel: A Combined Perceptual and Acoustical Account of US Dialect Distance

Linda Qviström
Arkeologi
31 januari 2020, kl.13.00, Nordenskiöldsalen
Avhandlingens titel: Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader

Februari

Elin Svahn
Översättningsvetenskap
28 februari 2020, kl. 13.00, G-salen
Avhandlingens titel: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed-Method Approach

Mars

Ann-Sofie Jägerskog
Ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
27 mars 2020, kl. 10-13. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Making possible by making visible - learning through visual representations in social science

Sanja Nivesjö
Engelska
27 mars, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Dis-placed Desires: Space and Sexuality in South African Literature

April

Therese Emanuelsson Paulson
Antikens kultur och samhällsliv
4 april, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Polygonal Columns in Greek Architecture

John Björkman
Idéhistoria
17 april, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: ”Må de herrskande klasserna darra”. Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851

Stefan Norrthon
Nordiska språk
17 april 2020, kl.10:00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Teaterrepetitionens interaktion. Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

Jonathan Egeland Harouny
Filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi
22 april kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Internalism and the Nature of Justification

Maj

Markus Fjellström
Laborativ arkeologi
8 maj, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Food Culture in Sápmi: An interdisciplinary approach to study the heterogeneous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600–1900

Elisabeth Geiger Poignant
Översättningsvetenskap
26 maj, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Tolkade publika författarsamtal: Berättande och triadisk interaktion över språkgränser

Anders Lindström
Litteraturvetenskap
22 maj kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Att skriva det grekiska. Om en otidsenlig position i svenskspråkig modernism

Juni

Daniel Ramöller
Praktisk filosofi
5 juni, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: On the possibility of limitied weighing of lives.

Claes Wahlin
Litteraturvetenskap
11 juni, kl.13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Att anlita översättning - Chaucer, Dryden, Arnold, Pound

Aigars Kalnins
Baltiska språk
12 juni, kl. 15.00. För plats, se institutionens hemsida 
Avhandlingens titel: Studies in Latvian Comparative Dialectology – with special focus on word-final *-āj(s)/*-ēj(s)/ and *-āji(s)/*-ēji(s)

Marco Berton
Romanska språk, inriktning mot spanska
15 juni, kl. 10.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Riqueza léxica y expresión escrita en aprendices suecos de ELE.
Proficiencia general, competencia léxica pasiva, tipo y complejidad de la tarea

Vasiliki Papakosta
Laborativ arkeologi
16 juni, kl. 13.00. Nordenskiöldsalen, Svante Arrhenius väg 8
Avhandlingens titel: Early pottery use among hunter-gatherers around the Baltic

HT 2020

September

Petra Dotlačilová
Teatervetenskap
11 september, kl. 10.00. Online via zoom. 
Avhandlingens titel: Costume in the Time of Reforms: Louis-René Boquet Designing Eighteenth-Century Ballet and Opera.

Alice Sundman
Engelska
18 september, kl. 16.00. Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12
Avhandlingens titel: Toni Morrison and the Writing of Place

Carl Ritter
Medie- och kommunikationsvetenskap
18 september, kl. 13.00.  Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 12
Avhandlingens titel: The Cosmopolitan Mythology: A Study of Cosmopolitan Storytelling on Netflix

Serena De Marchi
Asiens språk och kulturer 
19 september, kl. 10.00. Kräftriket, Roslagsvägen 101
Avhandlingens titel: Prisonscape: Literary Reconfigurations of the Real and Imagined Worlds of the Chinese Prison

Azucena Castro
Romanska språk
30 september, kl. 17.00. Södra husen, Hus B, plan 5 samt Zoom.
Avhandlingens titel: Ecologias extranas Lecturas postnaturales del poema extenso latinoamericano del siglo XXI (2005-2011)

Oktober

Maria Nilsson
Språkdidaktik
9 oktober, kl. 13.00. Zoom samt hörsal 10. 
Avhandlingens titel: Young learners perspectives on English classroom interaction. Foreign language anxiety and sense in Swedish primary school

November

Fredrik Renard
Tyska
6 november, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Arbeit am Zufall: Die Formierung des modernen deutschen Romans im 18. Jahrhundert

Mirja Arnshav
Arkeologi med inriktning mot allmän arkeologi
13 november, kl. 13.00. Sal 435, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7 och digitalt via Zoom. 
Avhandlingens titel: De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Josefina Eliaso-Magnusson
Tvåspråkighet
23 november, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Språk, diaspora, makt: Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige

December

Gunnar Norrman
Tvåspråkighet
14 december, kl. 15.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Age and Constraints on Language Learning

Kristian Niemi
16 december, kl. 10.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Religion in Indian schools. Exploring national systems of religious education through 'mirroring'

Henrik Ahlenius
Praktisk filosofi
18 december, kl. 13:00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Moral Lessons from Psychology: Contemporary Themes in Psychological Research and their Relevance for Ethical Theory.