VT 2020

Januari

Henning Strandin
Teoretisk filosofi
9 januari 2020, kl. 13.00, Hörsal 7, Hus D, Södra Huset, Frescati
Avhandlingens titel: Taking Control. The Role of Manipulation in Theories of Causation

Anita Malmius
Arkeologi med laborativ inriktning
10 januari 2020, kl. 10.00, Hörsal G, Biologihusen
Avhandlingens titel: Burial textiles: Textile bits and pieces in central Sweden AD 500-800

Clelia Rose LaMonica
Engelska
25 januari 2020, kl. 10-12, Hörsal 9, Hus D, Södra huset
Avhandlingens titel: A Combined Perceptual and Acoustical Account of US Dialect Distance

Linda Qviström
Arkeologi
31 januari 2020, kl.13.00, Nordenskiöldsalen
Avhandlingens titel: Rum utan utsikt. Fönster och ljus i medeltida byggnader

Februari

Elin Svahn
Översättningsvetenskap
28 februari 2020, kl. 13.00, G-salen
Avhandlingens titel: The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed-Method Approach

April

John Björkman
Idéhistoria
17 april, kl. 13.00, Auditoriet i Manne Siegbahnhusen
Avhandlingens titel: ”Må de herrskande klasserna darra”. Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851