VT21

April

Niclas Järvklo
Idéhistoria
8 april, kl. 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Den nye mannen. Statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet.

Maj

Ellinor Lidén
Teatervetenskap
6 maj, kl 10.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Barnteater som händelse: Barnpublik och vuxenvärldar vid Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen

Anna Wallin
Matematikämnets didaktik
20 maj. För plats, se institutionens hemsida
Avhandligens titel: Fritidshemmets matematik. Möten som räknas

Stina Björkholm
Filosofi
25 maj, kl 13.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: The Duality of Moral Language: On Hybrid Theories in Metaethics

Emma Jansson
Konstvetenskap
30 maj, kl. 10.00. För plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Making in Context: Reconsidering Anders Zorn's Oil Painting Practice.