Proficiency courses spring semester 2021

Language of Instructions: English

Period 1 and 2

Creative Writing in English, 15 ECTS credits.

Period 1

English for Academic Research, 7,5 ECTS credits.

Research Methods in Applied Linguistics, 7,5 ECTS credits.

Period 2

English for Academic Research, 7,5 ECTS credits.

Language of Instructions: Swedish

Period 1 and 2

Filmvetenskap: kvalificerad yrkespraktik, 30 ECTS credits

Finska som främmande språk I A, 15 ECTS credits.

Kreativt skrivande i finska, 7,5 ECTS credits. 

Musikvetenskap – Musikteori, 15 ECTS credits

Nederländska 1A, 15 ECTS credits

Nederländska 1 B, 15 ECTS credits

Praktisk retorik, 15 ECTS credits

Tyska i tal och skrift, 7,5 ECTS credits (language of instructions: German and Swedish)

Period 1

Fackspråk och terminologi, 7,5 ECTS credits

Introduktion till förlagskunskap 7,5 ECTS credits

Musikvetenskap – Musikteorins grunder, 7,5 ECTS credits

Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 ECTS credits

Nederländska , språkfärdighetskurs, 7,5 ECTS credits

Paleografi,  7,5 ECTS credits

Retorik för lärare, 7,5 ECTS credits

Skrivande i yrkeslivet 1, 7,5 ECTS credits

Period 2                     

Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv, 7.5 ECTS credits

Facköversättning II, 7,5 ECTS credits

Musikvetenskap – Musikteori: Harmoni och satslära 7,5 ECTS credits

Skrivande i yrkeslivet 2, 7,5 ECTS credits