Proficiency courses autumn semester 2020

Language of Instructions: English 

English for Academic Research, 7,5 ECTS credits

Latvian Language Proficiency I, 7,5 ECTS credits.

Lithuanian Language Proficiency I, 7,5 ECTS credits.

Journalistic Writing, 7,5 ECTS credits

Editing and Publishing in English, 7,5 ECTS credits.

Methods in Research on Bilingualism - an Overview, 7,5 ECTS credits

Language of Instructions: Swedish or Swedish and English

Finska som främmande språk I A, 15 ECTS credits.

Litterär översättning och redaktörsarbete, 15 ECTS credits.

Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar,7,5 ECTS credits.

Modern litteratur från Nederländerna och Flandern, 7,5 ECTS credits.

Nederländska 1A, 15 ECTS credits.

Nederländska 1B, 15 ECTS credits.

Praktisk retorik, 15 ECTS credits.

Musikvetenskap – Musikteori, 15 ECTS credits.

Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet, 7,5 ECTS credits.

Språkfärdighetskurs i Nederländska, 7,5 ECTS credits.

Logik I, 7,5 ECTS credits.

Musikvetenskap-musikteorins grunder, 7,5 ECTS credits.

Att forska om tidigmodern tid 7,5 ECTS credits..

Medeltidsforskning 7,5 ECTS credits.

Facköversättning I, 7,5 ECTS credits.

Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande, 7,5 ECTS credits.

Etnologisk kulturanalys, 7,5 ECTS credits.

Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning, 7,5 ECTS credits.

Genusvetenskaplig praktikkurs, 15 ECTS credits.

Musikvetenskap – Musikteori: Harmoni och satslära, 7,5 ECTS credits.