Välkommen till en kompetensutvecklande workshop om utveckling av undervisning med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Målgrupp: universitetslärare

Responsbaserade textseminarier

Den beprövade modellen Responsbaserade textseminarier löser med sin strukturerade arbetsgång och pedagogiska potential  textseminariers vanligt förekommande problem med brist på förberedelse och lågt engagemang.

Enligt modellen läses texter i olika stadier med olika fokus. Återkopplingen förbereds innan seminariet och skribenten vars text är i fokus leder seminariet. Under workshopen provar vi att läsa och formulera olika slags återkoppling på texter i olika stadier. Vi avslutar med att diskutera praktiska utmaningar och möjligheter som en implementering av modellen medför.

Modellen som rönt uppmärksamhet och uppskattning vid flera lärosäten i Sverige har utvecklats speciellt för magister- och doktorandseminarier av Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik vid Södertörns högskola och Anne-Christine Wennergren, universitetslektor i utbildningsvetenska vid Högskolan Halmstad.

Tid 2 april 2020: kl 9—12
Plats  E-mötestjänsten Zoom
Språk Svenska
Workshopledare Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik /CeUL
Förberedande läsning

Ferm Thorgersen, Cecilia & Wennergren, Ann-Christine (2015). Skriftlig respons i fokus inför deltagarorienterade seminarier. I: Jons, Lotta (red). Seminariet i högre utbildning: erfarenheter och reflektioner, Lund: Studentlitteratur

alternativt

Ferm Almqvist, Cecilia & Wennergren, Ann-Christine (2016). Utveckling av responskompetens: seminariet som träningsarena. I: Det goda seminariet: Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum. Marie Cronqvist & Alexander Maurits (red), Stockholm: Makadam Förlag

Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL, har i uppdrag att verka för och stödja utveckling av undervisning vid universitetet.

Workshopen ingår i en kompetensutvecklande workshopserie som vänder sig till all undervisande personal och pedagogiskt ansvariga, oavsett ämnestillhörighet, vid Stockholms universitet. Workshopserien löper under våren 2020 och olika institutioner vid universitetet står värd vid de olika tillfällena.

Anmälan

Antalet platser är dock begränsat varför vi tillämpar först till kvarn. Deltagande är kostnadsfritt.

Anmälan till virtuell workshop Skapa engagerande och produktiva textseminarier är stängd