Som en följd av propositionen "En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor" (prop. 2009/10:149) har vissa regleringar som gäller läraranställningar försvunnit ur Högskoleförordningen från och med 1:a januari 2011. Detta omfattar tidigare behörighetskrav på högskolepedagogisk utbildning och forskarhandledarutbildning. Sådana krav regleras nu lokalt vid varje lärosäte och återfinns främst i Stockholms universitets anställningsordning.

Vid Stockholms universitet gäller att

  • Vid nyanställning som adjunkt, universitetslektor och professor är högskolepedagogisk utbildning meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. (AOSU 2.2.1, 2.1.2, 2.1.3)
  • Det är prefektens ansvar som arbetsgivare att skapa förutsättningar för den nyanställda läraren att genomgå högskolepedagogisk utbildning och att följa upp att så sker.
  • Vid befordran - från bitr. lektor till universitetslektor, - ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp (AOSU 4.2-4).
  • Vid befordran från universitetslektor till professor samt från forskare till professor - ska den sökande ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp (AOSU 4.2-4).
  • Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Minst en av handledarna för en doktorand ska ha genomgått forskarhandledarutbildning eller av fakultetsnämnden bedömts ha motsvarande kompetens.

Precis som tidigare är enligt Högskoleförordningen pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som universitetslektor och professor. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som andra behörighetsgrunder (HF 4 kap. §§ 3-4) .