Lärardag om utbildning och lärande i en föränderlig värld

KI bjuder in SU:s universitetslärare till Lärardag där fokus är hur vi hanterar omgivningens konstanta förändring och fortfarande kan erbjuda världens främsta utbildningar inom hälso- och sjukvård och medicin. Lärardagen är en dag för inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande för alla involverade i och intresserade av utbildningsfrågor.

Tid: 27 september 2023 (heldagsevenemang)

Plats: Flemingsberg

Under dagen kan du lyssna på inspirerande huvudtalare och panelsamtal, delta i workshoppar och utbyta erfarenheter med kollegor.

Språket är i huvudsak svenska men vissa punkter hålls på engelska.

Huvudtalare

Mike Sharples. Sharples är internationellt känd för sin forskning kring användarcentrerad design av teknologi och miljöer för lärande. Hans nuvarande fokus är användandet av generativ AI inom utbildning på ett innovativt och etiskt sätt. Han är professor inom "Educational Technology" vid Open University (UK). Mikes föreläsning är på engelska.

Carl Heath. Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem vid RISE (Research Institutes of Sweden). Fokusområdet syftar till att stärka förutsättningarna för ett tryggt och resilient samhälle i en digital tid. Carl har ett forskningsintresse inom samhällets digitala strukturomvandling, framförallt rörande frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, innovation och lärande.

Läs mer och anmälan på KI:s webb