Stockholms universitets femte biennala Lärarkonferens äger rum torsdagen den 14 mars 2024. Konferensen vänder sig till undervisande lärare och pedagogiskt ansvariga vid universitetet. 

Konferensen samlar lärare från hela universitetet för att dela erfarenheter kring undervisning, pedagogisk utveckling och att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning och lärande för att fortsätta att förbättra vår undervisning och våra lärmiljöer. Konferensspråket är svenska men det kommer att finnas ett engelskt spår att följa.

Lärarkonferensen är en av universitetets högskolepedagogiska satsningar på dig som undervisar och på utveckling av undervisning och lärande vid SU.

Tid: 14 mars 2024, kl 9—17

Plats: Campus Albano

Vi hoppas på din medverkan! Välkommen!

Meningsfullt lärande i tiden

Vi lever i en föränderlig tid full av utmaningar som pockar på — digitalt, personligt, lokalt och globalt. Hur påverkar  samhällets utveckling och utmaningar våra möjligheter att bedriva utbildning där både studenter och lärare anser att den tid och engagemang vi investerar är meningsfull? Universitetsutbildning vill vi ska vara just det: Meningsfull!

Många studier inom högskolepedagogik som har genomförts sedan slutet av förra seklet och fram till idag visar att studenters upplevelse av meningsfullhet i det de studerar, de undervisningsaktiviteter de får vara med om och de sätt de examineras på är ytterst betydelsefullt för deras engagemang och intresse att hålla ut, att fördjupa sig, att anstränga sig.

I förlängningen är utbildningens meningsfullhet även relaterad till samhällets behov. Hur kan utbildning möta de utmaningar som artificiell intelligens (AI), faktaresistens och klimatförändringar ställer oss inför? Här hamnar den didaktiska frågan om ”varför” vi väljer visst innehåll i fokus, och hur vi väljer att undervisa. Vad är syftet med en viss kurs? Hur är den meningsfull för studenten och för samhället?

Lärarkonferens2024 har temat ”Meningsfullt lärande i tiden” för att vi tillsammans ska ha möjlighet att dela med oss och diskutera på vilka sätt vi kan skapa meningsfull utbildning för våra studenter, såväl på det personliga planet som i relation till den nytta den har i samhället.

Keynote är Kristin Ewins

Deliberativt ledarskap – att stärka kollegialitet och professionellt ansvar inom högre utbildning

Porträttbild av Kristin Ewins
Kristin Ewins. Foto: Jesper Mattsson

Hur kan vi som lärare, pedagogiska utvecklare och ledare ta professionellt ansvar i högre utbildning? Hur kan vi arbeta tillsammans för att bidra till ”public good”? Med utgångspunkt i resultaten från det internationella forskningsprojektet Formation and Competence Building of University Academic Developers lyfter jag deliberativt ledarskap som ett medel, förhållningssätt och attityd som kan ge riktning för undervisning och lärande både som och för ”public good”.

Abstract och om Kristin Ewins

 

Paneldebatt om undervisning och AI

I panelen: Teresa Cerratto-Pargman, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Alexandra Farazouli, doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Martin Henkel, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap och Arnold Pears, professor, Lärande i STEM vid Kungliga tekniska högskolan. Samtalsledare är Andreas Jemstedt, forskare vid Centrum för universitetslärarutbildning.

Hör vår frispråkiga och insiktsfulla panel samtala om:

  • Möjligheterna med AI inom högre utbildning?
  • Goda exempel?
  • Vad behöver lärare och studenter lära sig för att detta ska få goda resultat?
  • Hur det kommer påverka lärarnas relationer till studenterna?
  • Panelen som vågar spå om hur AI kommer användas inom högre utbildning om 5 år?

 

Var med och bidra till konferensens innehåll

Har du – ensam eller tillsammans med kollegor – utvecklat och provat nya undervisnings- och examinationsformer, reviderat kurs- och utbildningsplaner eller drivit kollegiala utvecklingsprojekt? Vad gör ni annorlunda? Vilka är era bästa metoder? Vilka erfarenheter kan du dela med dina kollegor? Det vill vi gärna höra om - välkommen med ditt bidrag!

Du kan anmäla två olika kategorier av bidrag. Dels vetenskapligt präglade så kallade "Scholarship of Teaching and Learning"-studier som rapporterar mer eller mindre systematiska studier av den universitetspedagogiska praktiken, det vill säga ett bidrag av typen Akademiskt lärarskap. Dels goda exempel som visar effektiva, kreativa och samarbetsinriktade metoder som förbättrat undervisningen, ett så kallat "Best Practice"-bidrag.

Presentationsformer

Du presenterar ditt bidrag antingen som muntlig presentation, rundabordssamtal, workshop eller posterpresentation med fokus på den universitetspedagogiska praktiken såväl på individ- som kollegial och organisatorisk nivå.

Information om konferensens presentationsformer och abstract

Möjligheten anmäla bidrag är förlängt till 30 november.

Anmäl ditt bidrag i vårt webb-formulär

Anmälan deltagande

Konferensen vänder sig i första hand till dig som undervisar vid SU. Särskilt välkomna är också lärare inom Stockholms trio. Vi tillämpar först till kvarn! Deltagande är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är 4 mars 2024.

Anmäl ditt deltagande i konferensen!

Låt oss göra denna Lärarkonferens till den bästa någonsin!

Varmt välkommen!

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.