Arrangemanget vänder sig till universitetslärare och pedagogiska ledare.

Workshop

med Tom Angelo professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling

Onsdag 10 april 2019 : kl 13.15—16

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8. Lokal: sal U36

Workshopen hålls på engelska. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Workshopen inleds med en kort genomgång av vad klassrumsutvärdering är, hur det fungerar och hur det kan hjälpa studenter att bli mer självständiga och effektiva i sitt lärande. Du kommer att få ta del av praktisk erfarenhet av minst sex enkla, flexibla sätt att bedöma studenters lärande för att hjälpa dem att utveckla sitt eget lärande. Du kommer också att ta del av lärdomar från erfarna pedagogiska utvecklare och praktiska riktlinjer för framgång - dos och don'ts - baserat på nästan ett decennium av praktik i området samt material och resurser för uppföljning. Du får med dig två till tre nya tekniker att pröva för att utvärdera - och förbättra - dina studenters lärande.

Expert undervisningsstrategier för kvalitativt lärande i klassrummet

Tom Angelo, professor i innovativ högskolepedagogisk utveckling

Tom Angelo är professor i högskolepedagogisk innovation och forskning från USA, tidigare verksam vid The UNC Eshelman School of Pharmacy. Angelo har tillsammans med K. Patricia Cross, skrivit den populära boken ”Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers", boken har mer än 100 000 exemplar i tryck och används världen över inom högskolepedagogisk utveckling. Boken tar upp frågor om praktiska och forskningsbaserade strategier och tekniker som lärare kan använda för att stödja effektiv undervisning och kvalitativt lärande i klassrummet.

Nu har du en unik möjlighet att ta del av hans arbete under en workshop.

Lunchföreläsning samma dag

Angelo ger också en lunchföreläsning samma dag: Att utvärdera och stärka studenternas motivation att lära — praktiska forskningsbaserade strategier.

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). CeUL arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Anmälan

Arrangemanget är öppet för anställda vid Stockholms universitet och är kostnadsfritt. Antalet platser till denna workshop är begränsat. Vi tillämpar först till kvarn.

Workshopen är full men använd gärna länken ovan för att anmäla dig till väntelistan så hör vi av oss om det blir platser lediga