Foto: Lunds universitet

Tillfälle för dig som undervisar vid Stockholms universitet att lära mer om pedagogisk modell som hjälper studenter att lyckas på svåra, ofta inledande kurser. Nationell konferens om samverkansinlärning (eng. Supplemental Instruction).

Med den pedagogiska modellen Samverkans-Inlärning s.k. SI-PASS (eng. Supplemental Instruction — Peer Assisted Study Sessions) ökar studenter sina möjligheter till bättre studieresultat, lär sig att lära och skapar samtidigt ett kontaktnät av studiekamrater. Andra färdigheter som förbättras är problemlösning, lagarbete och samverkan, kritiskt tänkande och att presentera inför grupp.

Nu väntar en högskolepedagogisk temadag då Stockholms universitets lärare har möjlighet att lära sig mer om Samverkans-Inlärning.

Nationell konferens om SI-PASS

Tid: 22 oktober 2020 : 9—16

Plats: Online via e-mötestjänsten Zoom

Välkommen att delta och lyssna på det senaste om utvecklingen av SI-PASS i Sverige och Europa.

Program och anmälan

 

Arrangör är Europeiskt Centrum för SI-PASS vid Lunds universitet i samverkan med Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet. Europeiskt Centrum för SI-PASS, Lunds universitet är ett av fem center i världen med uppdrag att informera, utbilda och utvärdera SI-program. Med uppdragsområde Europa erbjuder man kontinuerligt SI-metodhandledarutbildningar, deltar på konferenser för att sprida information, kvalitetssäkrar och gör gemensamma utvärderingar av de olika programmen inom SI-PASS.

 

Om Samverkans-Inlärning

Bygger på kollaborativt lärande

Samverkans-Inlärning bygger på kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om fem till femton deltagare under ledning av en SI-ledare. En SI-ledare är en student som har läst kursen tidigare och som nu fungerar som förebild och guide men inte som lärare. SI-ledaren handleds i sin tur av en SI-metodhandledare. En SI-metodhandledare är en lärare vid universitetet som har genomgått SI-PASS metodhandledarutbildning. Det är metodhandledaren som driver och ansvarar för verksamheten.

SI-ledaren stödjer studentgruppens arbetsprocess

Studenter blir SI-ledare efter att ha deltagit i en särskild tvådagarsutbildning i SI-strategier och ledarskap. En SI-ledare hjälper studentgrupperna att vaska fram och explicitgöra moment i kursen som upplevs som svåra, de agerar övningsledare och moderator i diskussioner för att behandla och lösa dessa svåra moment. SI-ledaren ska alltså hjälpa studenterna att tillsammans hitta svaren på sina frågor och att arbeta effektivt och målmedvetet i grupp.

Blir säkra gruppledare och förstår kursinnehållet bättre

Det finns även pedagogiska vinster för studenter som är SI-ledare. De blir säkrare i att leda en grupp och diskussioner, bättre på att prata inför andra och att möta och inspirera studenter. De får också ökat självförtroende och en betydligt bättre förståelse av kursinnehållet.

 

Vill du veta mer om Samverkans-Inlärning?