Pedagogiska ambassadörer 2019

Centrum för universitetslärarutbildning bjuder in till högskolepedagogisk temadag för alla vid Stockholms universitet som är intresserade av att veta mer om utveckling av undervisning i kollegial samverkan.

Dagens tema är vikt för presentation av arbetet med årets pedagogiska ambassadörsprojekt. De pedagogiska ambassadörerna delar med sig av resultaten av de utvecklingsprojekt de drivit vid sin institution under året, de berättar om ambitioner med projekten och vilka erfarenheter man har gjort. Det kommer att finnas utrymme att ställa frågor till både pedagogiska ambassadörer och till prefekter vid de aktuella institutionerna.

Genom att mötas över disciplin- och ämnesgränser finns möjligheter till spännande diskussioner om nyskapande pedagogik och högskolepedagogisk utveckling.

Tid

Tisdag 3 december 2019 :  kl 13—16.15

Plats/hitta till

Ahlmansalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8-12.

 

Arrangemanget är kostnadsfritt och vi bjuder på väldoftande kaffe och en riktigt god kaka.

På programmet

  • Fungerande lärarlag för att skapa stimulerande lärandemiljöer i juridik. Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen
  • Att skapa jämlika förutsättningar för studenter i filosofi. Sara Packalén och Eric Johannesson, Filosofiska institutionen
  • Samverkan kring utveckling bland lärare på sociologen. Lotta Stern, Sociologiska institutionen
  • Gemensam syn på självständiga arbeten i språkdidaktik. Ylva Falk och Katarina Rejman, Institutionen för språkdidaktik
  • Digital kompetens hos universitetslärare för hållbarhet i utbildningningen. Ola Palm, MND
  • Integrering och samsyn kring utbildning trots olika fokus. Gunnar Linder, Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
  • Kvinnliga studenters förutsättningar att lyckas i fysikstudier. Emma Wikberg, Fysikum
  • Att bygga broar mellan olika discipliner under samma tak. Elisabeth Corell, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
  • Formativ bedömning av kandidatuppsatser i engelska. Elisabet Dellming, Engelska institutionen
  • Skrivkompetens hos studenter i språk. Christine Becker, Slabafinety

Hela programmet

Här hittar du hela programmet med tider och innehåll. Printa gärna och ta med.

Hela programmet — tider och innehåll

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Anmälan