Hybridundervisning är på allas läppar i dessa pandemidagar. Bland lärare och ledningar vid flera av landets lärosäten finns en stor nyfikenhet på hybridundervisning. Kan det vara en möjlig väg att på ett bra sätt möta en ännu oviss framtid när det gäller studenters och lärares återgång till campus?

Nya hybridlärosalar i Albano

Under våren utrustar Stockholms universitet två nya lärosalar i campus Albano med digital teknik för undervisning i hybridformat. Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) är med som pedagogiskt bollplank i utformningen av lärosalarna och kommer att finnas med i ett utvärderingsarbete av undervisningsformen och själva salarna. Det är också därför som CeUL i höst ger en av sina högskolepedagogiska kurser i hybridformat. På en hybridkurs erbjuds alla deltagare att närvara på kurstillfällena oavsett om de befinner sig fysiskt i lärosalen på campus eller via sin dator online hemifrån.

Två universitetslärare på plats i hybridlärosal. Foto: Stockholms universitet
Stefan Karlsson och Ulf Olsson testar nya hybridlärosalen i Albano. Foto: Annika Forslund

 

Det är duon Ulf Olsson, kursledare och IKT-pedagogen Stefan Karlsson som arbetar med att ta fram kursen. De menar att eftersom det just nu pratas mycket om synkron hybridundervisning som en alternativ form av undervisning som kommer att bli vanligare i framtiden, är det viktigt att universitetet är med på tåget.

Kursen vänder sig till universitetslärare som vill lära sig om högskolepedagogik och samtidigt få en djupare inblick i hur hybridundervisning kan bedrivas, samla egna erfarenheter och bilda sig en uppfattning om eventuella vinster och utmaningar. — Det blir också ett bra tillfälle att bidra till utvecklingen av den här typen av undervisning eftersom det är något nytt som vi behöver testa, analysera och utvärdera, säger Stefan.

Som kursdeltagare behöver man inte ha några särskilda förkunskaper för att delta i kursen. Men det är såklart en fördel om man som deltagare är intresserad av att vara med och utveckla den här undervisningsformen och att man har förståelse för att en del av syftet med kursen är att just samla erfarenheter och kunskap kring hybridundervisning. — Det är ju nytt även för oss lärare i kursen, så vi kommer säkert att komma fram till många värdefulla insikter och behöva justera undervisningen lite under kursens gång, säger Stefan.

Största vinsten för kursdeltagarna är flexibilitet

Den största vinsten för deltagarna är att kursdeltagandet blir mycket mer flexibelt. Om man känner sig lite krasslig kan man välja att den dagen delta hemifrån. Tidigare var det inte ovanligt att studenter deltog i undervisning trots att de var sjuka, för att slippa kompletteringsuppgifter. Det flexibla alternativet gör att det nu finns utrymme att undvika sådana situationer. Men Ulf lyfter att förutom situationen som Corona-pandemin har försatt oss i kan det ibland passa bättre att kunna vara hemma eller på arbetsrummet för att delta i en kurs. — Vi har alla många åtaganden som praktiskt ska fungera och ibland föredrar vi aktiviteter online och i andra fall det fysiska i rummet, säger Ulf.

Utmaningarna ligger främst på lärarens bord

Fördelen med hybridundervisning är att man kan undervisa på ett sätt som är tillgängligt och kursdeltagarna kan alltid delta. Samtidigt kräver den hybrida formen mer planering och under föreläsningar och seminarier behöver hänsyn tas både till deltagare online och de som är fysiskt på plats. På så vis blir lärarens situation mer komplex än vid undervisning uteslutande online eller på campus. Utmaningarna med hybridundervisning ligger därmed främst på lärarens bord. Det blir helt enkelt mer att hålla reda på. — I den här kursen kommer vi därför att vara två kursledare som samarbetar för att kunna hålla koll både i just lärosalen och i Zoom, säger Stefan.

Ulf och Stefan hoppas att de lärare som läser kursen i höst ska få med sig egna erfarenheter och kunskaper som de kan använda om de själva vill prova på att undervisa i hybridform. — Som lärare är det viktigt att vara i rollen som student i olika sammanhang och uppleva olika former av undervisning. Det ger idéer till den egna undervisningen — ”vad ska jag undvika och vad ska jag utveckla”, säger Ulf.

Att det blir fler hybridkurser framöver är det ingen av dem som tvekar om. — Men nu är vi mest nyfikna på vilket kursformat som fungerar bäst  — enbart online, enbart på campus eller i hybridform, säger Ulf.

Mer om kursen UL1 hybrid och hybridundervisning

Den aktuella hybridkursen Universitetslärarutbildning 1 startar den 6 oktober 2021 och omfattar sju kursträffar, varav alla utom den första och sista ges i hybridform. Det första och sista kurstillfället ges helt online. Kursspråket är engelska.

Mer information om UL1-kursen i hybridform och anmälan

Mer om hybridundervisning på CeUL:s resurswebb

Workshop i höst om hybridundervisning: "Studenter både här och där — undervisa på campus och på distans samtidigt!"