Välkommen!

Lunchträff  för dig som undervisar i språk vid universitetet.  Vi hoppas att du vill vara med och skapa en arena för att utveckla din undervisning och tillsammans med kollegor ta ett nytt grepp kring språkundervisningens kärnområden. Träffen hålls i hybridform, delta på plats i Södra huset eller online via Zoom. Alla är välkommna, både nya och erfarna universitetslärare.

Tid: Torsdag 23 november 2023, kl 12.10—12:50

Plats/hitta till: På plats i E-huset, sal E243. Södra huset

Online via Zoom: klicka här för att delta

Vem är evenemanget för?

Evenemanget vänder sig till dig som undervisar i språk vid SU.

Om seminariet

Är vissa språk svårare att lära sig än andra? Det beror förstås på vilka studenterna är, vilka andra språk de redan kan och vilken utsträckning de har tillgång till personer som talar språket de studerar, samt läromaterial och lärare. Även om vissa språk betraktas som lättare att lära för svenska studenter vid ett svenskt universitet, har alla språk sina specifika utmaningar.

Under seminariet belyser vi hur ett språk kan vara svårt att lära sig, och tillsammans diskutera olika undervisningsstrategier som andra har prövat och funnit hjälpsamma.

Träffen leds av: Una Cunningham, professor i språkundervisning vid Institutionen för ämnesdidaktik och Tore Nilsson, universitetslektor i moderna språk vid Institutionen för språkdidaktik.

Arrangörer är Centrum för universitetslärarutbildning och Institutionen för ämnesdidaktik.

Anmälan

För vår planering ber vi dig att boka din plats på evenemanget. Det går även bra att droppa in.

Anmäl dig här till Lunchseminarium: Språkutmaningar och svåra språk

Ta med din lunch och logga in!