Nu drar ett kreativt och nyskapande högskolepedagogiskt projekt igång med målet att omforma undervisningen inom naturvetenskap och teknik genom att tillämpa befintlig forskning inom undervisning för hållbar utveckling. Projektet pågår under år 2024 och utvärderas/avslutas under våren 2025. Projektet är en samverkan mellan Stockholms universitet (SU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). Vi söker nu lärare inom Naturvetenskapliga området vid SU samt lärare vid KTH, som vill medverka i projektet.

Bakgrund

Högskolelagen och de båda högskolornas egna strategimål innehåller formuleringar om att bedriva undervisning som bidrar till hållbar utveckling. Men hur sådana perspektiv ska kunna integreras i traditionell undervisning har vi mindre stöd i.  I projektet vill vi bredda synen på naturvetenskap och teknik och öka medvetenheten om dess roll och dess påverkan på individ, samhälle och miljö. Samtidigt arbetar vi inom ramen för befintliga utbildningsstrukturer och utbildningsinnehåll.

Syfte och inriktning

Genom att utveckla nytt undervisningsmaterial och nya metoder hoppas vi att studenterna kommer att utveckla en djupare förståelse för ämnesundervisningens roll och relevans i frågor som rör hållbar utveckling. I projektet prövar vi att tänka utanför de traditionella undervisningssätten inom naturvetenskap och teknik, och utmanar gängse normer och värderingar. Därför använder projektet en tvärvetenskaplig ansats som integrerar insikter från olika discipliner.

Vill du vara med i projektet?

Projektet riktar sig till olika lärare, till dig som ännu inte diskuterar hållbarhetsfrågor i din undervisning och till dig som gör det men vill få stöd att vidareutveckla din undervisning för hållbarhet. Tillsammans med andra engagerade lärare i projektet och projektledning med experter inom fältet är du med och skapar en unik lärandemiljö inom naturvetenskap och teknik.

Projekts upplägg och tidsåtgång

Vi inleder projektet med sex workshoppar under våren 2024 där vi tillsammans teoretiskt och praktiskt utforskar, prövar och diskuterar olika möjligheter. Målet är att du arbetar fram ett nytt undervisningsupplägg (nytt innehåll eller nya former som till exempel case, drama eller värderingsmetodik). Du prövar därefter det utvecklade kursupplägget i din undervisning under hösten 2024 och utvärderar. Du beräknas behöva investerar cirka 80 timmar i arbetstid i projektet.

Under hela projekttiden har du det kollegiala stödet från övriga lärare i projektgruppen och från de universitetspedagogiska utvecklare som håller i projektet, i allt från inledande workshoppar till utveckling av ny undervisning, implementering och utvärdering. Projektet genomförs tvåspråkigt (svenska/engelska).

Vi som håller i projektet är Veronica Flodin PL (SU), Miriam Huitric (SU), Iann Lundegård (SU) och Eva Österlind (SU), Leif Dahlberg (KTH) och Anne-Kathrin Peters (KTH).

Medverkan är högskolepedagogiskt meriterande

Din medverkan är pedagogiskt meriterande och du kommer att ha möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepedagogiska utvecklingspoäng.

Ansökan

Du behöver förankra din ansökan hos din närmaste studierektor. Därefter ansöker du genom att skicka ett mejl till: veronica.flodin@su.se med följande uppgifter:

  • För- och efternamn
  • E-post och telefon
  • Anställningsform och institution
  • Skriv cirka 200-300 ord om varför du vill delta i projektet och vilken undervisning är du involverad i som skulle kunna utvecklas.

  • OBS! Skriv i mejlets ämnesrad: Anmälan till projekt Antropocen  

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023.

Kontakt/frågor

Veronica Flodin, Institutionen för ämnesdidaktik vid SU.

E-post: veronica.flodin@su.se

 

Läs mer om projektet

Transformation av naturvetenskap och teknikutbildning för Antropocen-eran