Samband mellan hög utbildningskvalitet och lokal diskussion om utbildningsfrågor i lärarnas vardag

En ökande mängd forskning visar på sambandet mellan hög utbildningskvalitet och en lokal aktiv, kritiskt utvecklande diskussion kring utbildningsfrågor i lärarnas vardag. Med hjälp av samarbetspartners, så kallade pedagogiska ambassadörer, personer som under en period arbetar med pedagogisk utveckling i den egna institutionsmiljön på uppdrag av CeUL, kan en sådan diskussion underlättas, stimuleras och utvecklas.

Pedagogiska ambassadörer leder utvecklingsprojekt vid egna institutionen

Projektet går ut på att CeUL delfinansierar en institution med 20-25% för en pedagogiska ambassadör under ett år. Varje pedagogisk ambassadör ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten, som syftar till att stimulera den pedagogiska infrastrukturen vid institutionen. Detta projekt ska vara förankrat hos institutionsledningen och gärna vara kopplat till andra pedagogiska utvecklingsprojekt vid institutionen. Den pedagogiska ambassadören kommer vidare att verka för att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner t ex i seminarieform, initiera och driva lärardagar i relation till frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid den egna institutionen. En första aktivitet innebär att göra en behovsanalys och därefter formulera en projektplan med tydliga mål för vad man hoppas uppnå. Projektplanen diskuteras med CeUL:s föreståndare och ytterligare en pedagogisk utvecklare, som utses till mentor för den specifika pedagogiska ambassadören. Alla pedagogiska ambassadörer kommer att träffas regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

Vill du veta mera om projektet och/eller kanske också bli pedagogisk ambassadör?

Kontakta: Karin Christoffersson, projektkoordinator