Pedagogiska ambassadörer

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Samverkan
 5. Pedagogiska ambassadörer
 6. 2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda

2018 års pedagogiska ambassadörer utsedda

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Åtta nya utvecklingsprojekt har startat för att stimulera till utveckling av undervisning och lärande. Projekten kommer bl.a. att arbeta med att motverka plagiering, utveckla nya undervisningsformer och kollegial återkoppling.

Nya pedagogiska ambassadörsprojekt vid åtta av universitetets institutioner är nu igång. De är högskolepedagogiska utvecklingsprojekt som syftar till att stimulera och öka studenters lärande. Årets olika projekt kommer att arbeta med frågor som utveckling av ämnesdidaktiska undervisningsformer, hur man kan motverka plagiering genom att stödja studenter utveckla ett källkritiskt perspektiv, utveckling av nya undervisningsformer, kollegial återkoppling och djupare undersökning av studentgrupper för att kunna sätta in stöd och förbättra undervisningen.

Pedagogiska ambassadörer (övre raden från vänster) Christine Becker, Samuel Flores, Christophe Premat, Lars Eriksson (Undre raden från vänster) Emma Wikberg, Kristina Widestedt, Gunnel Jacobsson, Robert Ohlsson

 

Årets pedagogiska ambassadörer är:

 • Christine Becker, Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
 • Samuel Flores, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen
 • Lars Eriksson, Institutionen för material- och miljökemi
 • Emma Wikberg, Fysikum
 • Kristina Widestedt, JMK, Institutionen för mediestudier
 • Gunnel Jacobsson, Psykologiska institutionen
 • Robert Ohlsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Om pedagogiska ambassadörer

Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner t.ex. i seminarieform och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen.

Pedagogiska ambassadörsprojektet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet med projektet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Ett pedagogiska ambassadörsprojekt är ett samarbete mellan CeUL och aktuell institution där ambassadörens lön delfinansieras av CeUL. CeUL ger även stöd under projektet genom att alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor. De pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra inom ramen för en seminarieserie.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Karin Christoffersson, administrativ samordnare

E-post: karin.christoffersson@edu.su.se

Tfn: 08-16 4093

Pedagogisk ambassadör

 • Leder ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen.
 • Projektet delfinansieras av CeUL under ett år.
 • Stödjer kollegor praktiskt genom att bland annat leda pedagogiska diskussioner, initiera och driva lärardagar.
 • Under 2023 finns pedagogiska ambassadörer vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier, Juridiska institutionen, Barn- och ungdomsvetenskliga institutionen/Institutionen för ämnesdidaktik.