Centrum för universitetslärarutbildnings (CeUL) nätverk för digitalt lärande i högre utbildning bjuder in universitetslärare vid Stockholms universitet till en kompetensutvecklande workshop om kursdesign för universitetets lärplattform Athena.

Målgrupp: Universitetslärare i lärarlag som vill komma igång med integrering av Athena i undervisningen. Lärarlagen bör bestå av minst två och max fem personer.

Skapa bra kurser som stödjer lärande

Att skapa kurser med en god struktur och en inspirerande blandning av läraktiviteter som stödjer studenternas lärande är svårt. Men det finns både forskning och praktiker-erfarenheter från hela världen till din hjälp i detta arbete. Det handlar både om att hitta sätt att arbeta systematiskt och sätt som bidrar till att lärarkollegiets kompetens utvecklas och dokumenteras samt delas.

I den här workshopen har vi kombinerat en framgångsrik och välbeprövad workshopmetod för kursdesign den så kallade ABC-metoden, med en väletablerad metod för att dokumentera och kommunicera kursdesign kallad designmönster.

ABC-metoden

ABC-metoden har utvecklats vid University College of London för att under kort tid utveckla en överblickbar och välplanerad kursdesign. ABC-metoden arbetar med sex olika kort som syftar till att beskriva aktiviteter som leder till lärande och som kan användas i både fysiska och digitala rum inom områdena:

  • Inhämta kunskap
  • Samarbeta
  • Diskutera
  • Utforska
  • Tillämpa och praktisera
  • Skapa

Under workshopen arbetar du och ditt lärarlag med en Storyboard som gör det lätt att gestalta hela kursen med en tydlig struktur och föreslagna aktiviteter. Storyboarden används sedan för att planera kursinnehållet.

Designmönster

CeUL arbetar också med utveckling av så kallade designmönster. Designmönster är digitala resurser som kan användas för att mer konkret beskriva hur de olika aktiviteterna kan genomföras. Designmönstren beskriver pedagogiska undervisningsproblem och lösningsförslag i Athena. De designmönster vi använder i workshopen har skapats av CeUL:s arbetsgrupp för pedagogiskt stöd till Athena. Workshopens deltagare får också möjlighet att undersöka och beskriva pedagogiska utmaningar och att dela resultaten. Designmönstren utvecklas fortlöpande och finns tillgängliga i universitetets publiceringsdatabas:

Upplägg workshopen

Workshopen är planerad i två delar under en dag. Först behandlas ABC-metoden under två timmar för att sedan i ytterligare två timmar övergå i ett praktiskt arbete i Athena med hjälp av designmönstren. Vi bjuder på fika under dagen, lunch ordnar deltagarna på egen hand.

 

Tid Måndag 7 okt 2019 kl 10-15
Plats/hitta till Stockholms universitetsbibliotek, Frescati, rum Växthuset
Språk Svenska
Workshopledare Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap och Sofie Wennström, Stockholms universitets bibliotek
Förkunskapskrav

Genomförd Självstudiekurs för Athena. Se instruktioner under ”Support” när du loggar in i Athena.

Förberedelser Logga in i Athena, gå Självstudiekursen samt ta med egen dator till workshopen.

 

Anmälan

Till denna workshop uppmuntrar vi deltagande i lärarlag för gemensam planering. Ange namnen på de andra i lärarlaget som du kommer att gå workshopen med. OBS! Varje deltagare måste ändå skicka in en egen anmälan.

Anmälan till workshopen Kursdesign för Athena den 7 oktober