Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning bjuder in universitetslärare, forskare eller administrativ personal vid Stockholms universitet till ett seminarium om genus och jämställdhet i högre utbildning.

Alla universitet behöver och vill arbeta aktivt med frågor kring genus och jämställhet men vägen till ett verkligen jämställt universitet är inte självklar. Vi tror att det är viktig att tala med aktörer från olika universitet för att förstå utmaningar och möjligheter i arbetet. Syftet med seminariet är att utveckla idéer om hur jämställdhetsintegreringen kan genomsyra hela institutionen inklusive vår undervisning. Vi bjuder på fika.

Tid: 22 maj 2019, kl 14-16

Plats: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Hus U, sal U29

Program

Seminariet inleds med följande talare för att sedan avslutas med en gemensam diskussion.

  • Anne-Charlott Callerstig är genusvetare och statsvetare med inriktning mot offentlig politik och organisation vid Örebro universitet. Anne-Charlotts forskningsområde rör jämställdhets- och mångfaldsarbete i offentliga organisationer. Hon studerar implementering och lokala förändringsstrategier med tonvikt på olika dilemman i det praktiska arbetet.
  • Felicia Garcia arbetar som pedagogisk utvecklare vid Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande vid Örebro universitet och arbetade tidigare som lektor i genusvetenskap.

Moderator

  • Gunilla Carstensen Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Gunilla har bland annat publicerat kring sexuella trakasserier (Sociologi, Arbetsvetenskap).
  • Susanne Kreitz-Sandberg Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. Susanne har tidigare arbetat som genuslektor inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 20 maj.

Anmälan till seminarium om utmaningar och möjligheter med jämställdhetsintegrering vid universitet och högskolor

 

Om nätverket

Nätverket för genus och jämställdhet i högre utbildning startade i samband med universitets lärarkonferens i februari 2018, då intresserade personer träffades för att diskutera behov och förslag på vad ett nätverk om genus och jämställdhet kan göra. Nätverket vänder sig till dig som är lärare eller forskare vid Stockholms universitet. Kontaktperson är Susanne Kreitz-Sandberg. E-post: susanne.kreitz-sandberg@edu.su.se

Mer om nätverket