Nätverksträff med tema studentstöd

Tisdag 26 november :  kl 13.3015.30

Plats/hitta till: Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, plan 2, rum U26

Vid denna träff gästas nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö av våra kollegor från universitetsbiblioteket och Sektionen för studentstöd som berättar för oss hur deras verksamheter kan bidra till en god utbildningsmiljö, vilka resurser de kan erbjuda studenter och lärare och hur de arbetar mot institutionerna vid Stockholms universitet.

Program

Anna Stigell, verksamhetsutvecklare vid Stockholms universitetsbibliotek, informerar om bibliotekets service och användarstöd.

  • Bokade kurser, sökhandledning, guider och referenshantering
  • Bibliotekets lärandestöd i Athena

Ingemar Dahlgren, sektionschef för Sektionen för studentstöd och Josefin Hellman, pedagogisk konsult från Studie- och Språkverkstan.

  • Pedagogiska stödformer
  • Digitala hjälpmedel och studiestöd
  • Pedagogisk stöttning runt akademiskt skrivande, muntlig framställning och studieteknik.

Efter presentationerna finns utrymme för diskussion om hur vi arbetar med dessa frågor vid institutionerna, hur stödet till studenter utformas och förmedlas, vilka problem som dyker upp, goda exempel och hur vi kan samarbeta mer och bättre.

Vi bjuder på fika.

Anmälan

Anmälan till nätverksträff om studentstöd

 

Om nätverket

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet, du arbetar kanske som studieadministratör, studievägledare eller administrativ samordnare i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

  • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
  • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
  • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
  • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se