Foto: Viktor Gårdare

Nätverket Administratörer för god utbildningsmiljö bjuder in till träff med tema studentbemötande och rättigheter.

Tisdag 10 mars:  kl 13.3015.30

Plats/hitta till: Kårsalen, Studenthuset, Universitetsvägen 2A

Alla studenter är medaktörer i universitets verksamhet och har därför också ett medansvar att utveckla sin utbildning. Vad innebär det i det dagliga administrativa arbetet vid Stockholms universitet? Vilka skyldigheter har institutionerna gentemot studenter och vad är administratörens roll? Hur kan vi göra ett gott arbete där vi bemöter studenter på ett rättvist sätt och tar tillvara deras erfarenheter?

Program

Hanna Mullis, samordnare för lika villkorsfrågor och Anna Knoph, samordnare för studiemiljöfrågor från Stockholms universitets studentkår och Parasto Rosencrantz, jämlikhetssamordnare vid universitetet berättar om sina erfarenheter och sitt arbete.

Efter presentationen arbetar vi tillsammans i grupper med case-material inspirerat av studentärenden som tagits upp vid Stockholms universitet och diskuterar förslag på åtgärder och förbättringar.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Anmälan

 

Om nätverket

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med administration av utbildning vid Stockholms universitet, du arbetar kanske som studieadministratör, studievägledare eller administrativ samordnare i nära kontakt med lärare och studenter vid institutionen.

Nätverket träffas två gånger per termin då vi både ägnar oss åt fortbildning/fördjupning i olika frågor/teman och ger plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Träffarna är kostnadsfria.

Plattform och samverkan för stödja goda utbildningsmiljöer

Med nätverket vill vi

  • ge Stockholms universitets administratörer en plattform att träffas och samverka kring hur man som administratör kan stödja och skapa förutsättningar för goda utbildningsmiljöer vid institutionen,
  • skapa en gemensam diskussion kring vad som fungerar bättre och sämre när det gäller administrativt stöd till den högskolepedagogiska verksamheten,
  • ge möjlighet till ökad kunskap och kompetensutveckling,
  • bidra till en pedagogisk dialog på flera nivåer mellan institutioner.

Bakgrund

Nätverket bildades våren 2019 på initiativ av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som ett led i CeUL:s arbete att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer som på bästa sätt ska underlätta studenters lärande på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Kom med i nätverket

Välkommen att anmäla dig till någon av våra träffar eller mejla: ceul@su.se