Aktiviteter i klassrummet och resultat på inlämningar och tester har varit underlag för uppföljning och anpassning av undervisningen även tidigare, och metoderna och möjligheterna har nu utökats med information från Athena och andra system som studenterna använder.

Lärandeanalys, eller Learning Analytics, används oftast för att kunna bedöma vad som studenterna har funnit svårt att förstå med syfte att kunna ägna mera tid åt att reda ut detta i undervisningen. Att ta reda på förståelse och eventuella kunskapsbrister kan ske både före en schemalagd undervisning på campus (jmf Flipped Classroom) eller under en lektion (se exempel ScalableLearning).

En vanlig användning i Athena är att få en överblick hur aktiva studenterna har varit med att läsa, diskutera och göra uppgifter. Vilka frågor har de svarat fel på i testet? Finns det strukturella brister i förkunskaperna som jag lärare behöver ägna tid åt? Blir det avhopp vid en speciell modul? En systematisk informationsinsamling ger underlag för justeringar av undervisningen.

I Athena hittar du information om studenternas aktiviteter genom att använda “Status och uppföljning” och “360 reports” som du hittar i övre menyn. Genom att ta del av resultat av tester/duggor och studenternas aktiviteter i plattformen får vi överblick över deras framsteg och kan anpassa feedback och kommande övningar.

 

Läs mer

Athena-beskrivning av Athenas funktioner för analys. 

Learning analytics in education design: A guide (Rapport som ger både en teoretisk bakgrund och ett antal exempel)