Centrum för universitetslärarutbildning erbjuder nu lärare och institutioner vid SU att boka en IKT-pedagogisk coach för konsultation och uppföljning av frågor relaterade till digitala aspekter av lärares arbete. IKT-pedagogiska coachen är en funktion som kan kontaktas kring frågor som rör allt från till exempel Athena och Inspera, till frågor om användning av teknik och pedagogik i lärosalar, till exempel ALC-salarna och AI.

Satsningen har möjliggjorts av särskilda medel från universitetets personalavdelning, och är därför kostnadsfri för lärare och institutioner. Här är förslag på hur du kan använda den IKT-pedagogiska coachfunktionen:

Individstöd

Individstöd kan fokusera på att hjälpa dig ta nästa steg i din pedagogiska digitala kompetensutveckling oavsett om det är från basal till medel, från medel till avancerad, eller vidare från din avancerade nivå. Du kontaktar oss via mejl och skriver "individstöd" i ämnesraden, samt din institution och beskriver vad du vill ha hjälp med i meddelandetexten. Vi återkommer till dig så snart vi kan och försöker hitta tid för ett första möte med en IKT-pedagogisk coach. Inför mötet kommer du att få fylla i en enkät om din IKT-pedagogiska kompetens som vi har som utgångspunkt för att lägga upp en gemensam strategi. Du kommer att få förslag på resurser och stöd som du åtar dig att undersöka och använda. Vi bokar in ett uppföljande möte för att diskutera hur det har gått och utvärdera strategin.

Gruppstöd

Gruppstöd kan fokusera på en särskild utmaning som ni har identifierat inom till exempel ett lärarlag inom en utbildning, eller vid en institution där ni funderar på hur hur ni kan arbeta strategiskt för att utveckla institutionens IKT-pedagogiska kompetens. Den som är kontaktperson för er grupp kontaktar oss via mail och skriver "gruppstöd" samt er institution i ämnesraden, och beskriver vad ni vill ha hjälp med i meddelandetexten. Vi kommer att kontakta er så snart som möjligt och bokar in ett första möte med en IKT-pedagogisk coach för att diskutera ert behov, presentera exempel, demonstrera specifika verktyg eller hålla en workshop för att utveckla en strategi. Tillsammans tar vi fram en tidsplan och möjlig ansvarsfördelning samt bokar ett eller flera uppföljande möten för att utvärdera insatsen.

*IKT= Informations- och kommunikationsteknik

Välkommen med ditt intresse!

E-postadress till IKT-pedagogiska coachen: IKTpedagogik@su.se