Omvänt klassrum

Omvänt klassrum (flipped classroom)

Omvänt klassrum, eller flipped classroom som det kallas på engelska, är en  undervisningsmodell som byter plats på lärarens genomgångar och studenternas hemuppgifter. Studenterna tar del av kursinnehållet genom att till exempel lyssna på podcasts, läsa texter, titta på filmer eller inspelade föreläsningar. I samband med kursmaterialets genomgång ombes studenterna ofta göra övningar och quiz som du kan använda för att planera uppföljande aktiviteter. Lektionstiden ägnas främst åt kunskapsfördjupande aktiviteter som tillämpningsövningar och diskussioner.