Lärare i ALC-lärosal. Foto: Una Cunningham

I nya guiden ”How to teach in an active learning classroom” har Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) med hjälp av Una Cunningham vid Institutionen för ämnesdidaktik skapat en konstruktiv guide om hur du undervisar i en av SU:s ALC-lärosalar. Här får du konkreta handfasta råd och tips om hur du använder salarnas digitala teknik men också hur du på ett pedagogiskt sätt kan planera och genomföra undervisning med ett teknikförstärkt aktivt lärande.

Att undervisa i ett aktivt lärande klassrum (ALC) är inte annorlunda, men rummet underlättar för lärare att fullfölja tanken att studenter konstruerar kunskap i kommunikation med varandra. Syftet med guiden är att hjälpa och inspirera lärare att komma igång med att använda ALC-lärosalarna och att också kanske tänka lite nytt kring undervisning. Guiden kommer också att översättas till svenska inom kort.

I höst ger CeUL också ytterligare en rad kortare Introduktionstillfällen till ALC-lärosalarna, där du som lärare får en genomgång kring tekniken. Det är obligatoriskt att ha deltagit vid ett av dessa introduktionstillfällen för att få boka salarna. Salarna bokas i TimeEdit.

Guiden: How to teach in an active learning classroom

Tider och anmälan till Introduktion till ALC-lärosalarna

Workshop om undervisning i ALC-lärosal

CeUL:s resurswebb om undervisning i ALC-lärosal