Det innefattar också koncept och teorier om hur man bygger kursinnehåll eller upplägg på nätet (att jämföra med det som kallas MOOC:s, Massive Open Online Courses). Att dela något öppet och digitalt innebär också att tillgängliggöra material för att andra ska kunna använda det i sin undervisning eller för att studenter ska kunna hitta information till sina självstudier.

Att dela sina resurser och sitt arbete öppet är inte svårt, men kräver att du förkovrar dig lite i hur du gör dina resurser sökbara på nätet, hur du ser till att få äran för arbetet du har lagt ner samt hittar en bra plattform där resurserna kan spridas effektivt i digitalt format.

Att göra sina resurser sökbara hänger ihop med hur du väljer att distribuera dem. Det finns nu flera system i drift har som uppgift att sprida vetenskaplig information i form av digitala filer och forskningsdata. Universitetsbiblioteket har utvärderat flera generella plattformar som ska vara ok att använda. Centrum för universitetslärarutbildning kommer att publicera en del av de arbeten som produceras vid Stockholms universitet i en egen del av portalen Figshare, som det finns en överenskommelse med. Portalen innehåller då ett formulär för så kallat metadata, där du kan beskriva din resurs enligt ett specifikt schema när du laddar upp materialet. Här kommer det också att skapas en unik länk med DOI* till ditt material, och det kommer att sparas på en arkivsäker plats. Det du laddat upp blir då direkt sökbart i Google Scholar som en akademisk källa, och går att citera och referera till. Du kan också i viss mån spåra användning av materialet genom antal nedladdningar samt altmetrisk statistik.

Ett till tips i sammanhanget är att etablera en unik identifikator för dig som forskare/lärare så att det går lätt att hitta alla dina arbeten. Detta kallas för ORCiD och om du inte redan har ett sådant kan du registrera detta här: https://orcid.org/

* DOI - Digital Object Identifier - en unik identifikator för digitalt och vetenskapligt material: 

Img source: Inamorato dos Santos, A., Punie, Y., Castaño-Muñoz, J. (2016) Opening up education: a support framework for higher education institutions. DOI: 10.2791/293408
 

Resurser

Open education and the future, Short TEDx-talk by David Wiley (video, ca. 15 min)

IPSA Review of the Effectiveness & Perceptions of Open Educational Resources As Compared to Textbooks (video, ca 5 min): https://youtu.be/SX0K0hb_xKE

Open Practice (David White, 2014, Video, ca 9 min): https://youtu.be/1X0g2OvSdWc

Modell för användning av öppna digitala lärresurser (Rapport, KB, 2011) http://www.kb.se/Dokument/Om/projekt/open_access/2011/OER_slutrapport20110131.pdf

Legala Handbokens råd om Öppna lärresurser: http://www.legalahandboken.se/oppna/index.html

Exempel

OER Commons - databas med öppet tillgängliga lärresurser: https://www.oercommons.org/ (men, den här plattformen uppfyller inte riktigt kriterierna för öppenhet eftersom det kräver att man skapar ett konto för att ladda ner material).

Hitta fler resurser, guide med länkar till olika system: http://libguides.lub.lu.se/oer

MOOC om öppet och digitalt lärande (just för tillfället vilande): https://opennetworkedlearning.wordpress.com/

MOOC om Digitalt lärande “Learning to Learn online”: http://www.ltlo.ca/

 

Läs mer

EU-rapport om öppet lärande: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/policy-approaches-open-education-case-studies-28-eu-member-states-openedu-policies

Libguide från University of Pittsburgh: http://pitt.libguides.com/openeducation/biglist

Everything You Need to Know About Open Educational Resources - Lecture from NYU Center for the Humanities (video, 1 h 30 min): https://youtu.be/5ywjb7KYgm4

Open Educational Resources: The value of use (video, ca 15 min): https://youtu.be/Fp8ZLPvMUQI

Values, Persuasion, and Leadership in the Public Sector, with Ira Michael Heyman (Conversations with History) 8/11/2000; 58 minutes (video)

Text: Sofie Wennström