Vad är akademiskt lärarskap? Under ett antal workshoppar med erfarna lärare och pedagogiska kontaktpersoner vid Stockholms universitetet har åtta dimensioner av lärarskap i akademin prövats och diskuterats. Resultatet presenteras i form av en kub. Kuben är en inspiration och påminnelse om det akademiska lärarskapets möjligheter och utveckling.

Modellen bygger på tre nivåer av akademiskt lärarskap

Illustration: Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik

Modellen akademiskt lärarskap (117 Kb)

1. Ämnesexpert och guide

 

1 Ämnesexpert och guide (200 Kb)

Omsätter ämneskunskaper i undervisningspraktik genom att till exempel:

 • Anpassa undervisningen till rätt nivå
 • Ta reda på vad studenter tycker är svårt
 • Ge studenter stöd och tillgång till lärresurser

 

2. Förebild och mentor

2 Förebild och mentor (190 Kb)

Antar ett professionellt förhållningssätt till undervisning genom att till exempel:

 • Vara en förebild för kollegor och studenter
 • Vara förberedd och tydlig
 • Kommunicera syfte och mål
 • Arbeta medvetet med värderingar, beteende och etik

 

3. Studentcentrerad

3 Studentcentrerad (199 Kb)

Sätter studenters perspektiv och behov i centrum genom att till exempel:

 • Bygga vidare på studenters intressen
 • Skapa ett inkluderande, öppet och tryggt klimat
 • Aktivera studenterna att bearbeta innehållet

 

4. Examinator

4 Examinator (168 Kb)

Antar ett professionellt förhållningssätt till examination och utvärdering genom att till exempel:

 • Synliggöra studenters progression i återkoppling
 • Bedöma studenters lärande i relation till lärandemålen
 • Ge studenter tillfälle att öva på färdigheter som examineras

 

5. Kursutvecklare

5 Kursutvecklare (185 Kb)

Bidrar till att skapa och utveckla kurser genom att till exempel:

 • Designa läraktiviteter och examination i relation till kursens lärandemål
 • Kontinuerligt utvärdera och utveckla kurser och program
 • Identifiera områden att utveckla i kurser och program

 

6. Reflekterande praktiker

6 Reflekterande praktiker (214 Kb)

Utvecklar systematiskt det egna lärarskapet genom att till exempel:

 • Reflektera över sin roll som lärare
 • Problematisera olika faktorer i  undervisningens utfall
 • Ha en tydlig plan för sin pedagogiska kompetensutveckling

 

7. Pedagogisk ledare

7 Pedagogisk ledare (157 Kb)

Driver pedagogiskt förändringsarbete genom att till exempel:

 • Ansvara för utbildningsverksamhet i kurser eller program
 • Ta initiativ till och driva pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Utveckla den pedagogiska kulturen på institutionen

 

8. Utforskande lärarskap

8 Akademiskt lärarskap (188 Kb)

Bidrar till spridning och kollegial utveckling genom att till exempel:

 • Systematiskt utforska den pedagogiska praktiken
 • Dela med sig av pedagogiska erfarenheter
 • Sprida och länka undervisning till pedagogisk forskning