Hur vi arbetar

  • Vi ger behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga.
  • Dessutom arrangerar vi en rad kompetensutvecklande aktiviteter som konferenser, workshoppar och högskolepedagogiska temadagar.
  • Vi följer och bidrar till högskolepedagogisk och ämnesdidaktiktisk forskning eftersom det medverkar till en kreativ och studentaktiverande undervisning.
  • Med utveckling av undervisning i fokus driver och stödjer vi  olika pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetet.
  • Sist men inte minst har vi äran att handlägga universitets hedervärda pedagogiska pris Årets lärare.

CeUL är en distribuerad organisation

CeUL är en distribuerad organisation med ett administrativt kansli placerat vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Till centrat knyts även pedagogiska utvecklare och forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för ämnesdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik samt Juridiska institutionen. Tillsammans är vi ca 15 personer som arbetar med undervisande och administrativa uppgifter. Här utöver samarbetar vi också med kollegor från hela universitetet inom ramen för pedagogiskt ambassadörskap.

Organisation och styrning