Forskarhandledning är en central del av universitets verksamhet och sker hela tiden och överallt vid alla institutioner. Men hur får man till en bra handledningsmiljö där både handledare och doktorand trivs, kommunikationen fungerar och det på många sätt gemensamma arbetet blomstrar?

I vår satsar Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) på att kompetensutveckla gruppen forskarhandledare genom att erbjuda en serie workshoppar. Fyra workshoppar på olika teman med fokus på forskarhandledning ska leda till reflektion, dialog och utveckling av handledningskompetenser. Workshopparna fungerar som ett komplement till CeUL:s behörighetsgivande kurs Forskarhandledning i teori och praktik. 

—  Vi får ofta höra av universitetslärare som just avslutat vår forskarhandledarkurs att det finns ett behov av ett mer regelbundet erfarenhetsutbyte, diskussion och reflektion över hur man handleder, för att det inte ska fastna i oreflekterad rutin, säger Klara Bolander Laksov som är professor i högskolepedagogik och föreståndare för CeUL.

Bolander Laksov berättar att workshopparna riktar sig till alla handledare oavsett erfarenhet och att de är meningen att ge deltagarna inspiration, andra perspektiv och idéer till hur man kan utvecklas i sin roll som handledare. — De hjälper dig att skapa de bästa förutsättningarna för doktorander du handleder att utvecklas till framtidens forskare och akademiker, säger Bolander Laksov.

Vårens workshop-serie om forskarhandledning

Så blir individuella studieplanen ett pedagogiskt verktyg i forskarhandledningen
Tid: 12 februari, kl 9—12
Plats: E-möte med Zoom
Visste du att doktoranders individuella studieplan kan användas som ett effektiv konstruktivt verktyg i din forskarhandledning? Här får du nya perspektiv och ett starkt verktyg att använda i handledningen samt en uppdatering av de regelverk som omger forskarutbildningen vid just Stockholms universitet. Läs mer/anmälan

Explore group supervision of PhD students ─ a way to increase participation and learning
Tid: 26 februari, kl 9─12
Plats: E-meeting in Zoom
This workshop, aimed for supervisors of PhD students provides you with insights into the benefits of collective supervision and supervision collectives as a way to support PhD students in the writing of their thesis. The workshop allows you to discuss the benefits of collective supervision of PhD students from different perspectives. Read more/registration

Vetenskapligt skrivande och skrivblockeringar – Vad kan jag göra som handledare?
Tid: 9 mars, kl 9─12
En av de mest utmanande situationer du kan råka ut för som handledare är att doktorander fastnar när de ska skriva. Här får du nya perspektiv och möjlighet att utifrån en case-övning pröva verktyg för handledning och återkoppling av doktoranders skrivande. Läs mer/anmälan

Cultivating research environments at a distance
Tid: 18 mars, kl 13─15
Plats: E-meeting in Zoom
A workshop for you who have the role of Director of studies for PhD education, research group leader or PhD supervisor at Stockholm University. Based on recent research on how contextual factors interact with research productivity together with research on learning environments in an online environment, we will in this workshop discuss strategies and tools for creating a fruitful research environment for PhD students. Read more/registration