Välkommen!

Tid: 17 mars, kl. 1213

Plats: Online via Zoom. https://uu-se.zoom.us/j/62776048751

Ingen föranmälan behövs.

Vem är seminariet för?

Universitetslärare vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Om seminariet

Seminariet inleds med en presentation av Stefan Karlsson, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet med inriktning mot digitalt lärande samt IKT-pedagog vid Stockholms universitet. Stefan är också styrelseledamot vid ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) och ansvarig för ITHU:s nyinstitftade sub-nätverk för hybridundervisning.

Språk: svenska; engelskspråkiga är välkomna att delta i diskussionen på engelska.

 

Arrangör är Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. Ansvariga är Geir Gunnlaugsson, pedagogisk utvecklare vid Enheten för universitetspedagogik vid UU och Stefan Karlsson, pedagogisk utvecklare vid Örebro universitet och IKT-pedagog vid Stockholms universitet.