Tid: 2 februari 2023, kl 9-10
Plats: Online via Zoom

Evenemanget är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är 1 feb, se anmälningslänk nedan.

Vem är workshoppen för?

Universitetslärarare och pedagogiskt ansvariga samt andra intresserade.

Om workshoppen

Vid Blekinge Tekniska Högskola har man under ett utvecklingsprojekt år 2022  inom distansutbildningsområdet identifierat utmaningar för ett lärosäte vid utvecklingen av sin distansutbildning. Arbetet har resulterat i tretton identifierade utmaningar. 

Arbetet vid BTH har lett till tre viktiga insikter; vikten av att genomföra en intern genomlysning för att identifiera utmaningar förlärosätet, sammanställningen av tretton definierade utmaningar som kan fungera som utgångspunkt även för andra lärosäten, samt början till en gemensam exempelsamling för hur dessa tretton utmaningar kan lösas.

Vid denna workshop samtalar vi både kring arbetssättet och de utmaningar och lösningar som definierats. Vi utgår från tre av de tretton utmaningarna:

  • Studentrespons: Lärare ser inte studenters reaktioner online och får ingen uppfattning  av om budskap går fram.
  • Upfrontinvesteringar: Resurskrävande initialt arbete vid distansutbildningar, till exempel ta fram föreläsningar och lärmaterial av hög kvalitet.
  • Social distans: Studenter känner inte varandra och har därför svagare band att bidra till varandras lärande.

Under workshoppen får du både tillfälle att lyssna på representanter för projektet vid BTH och diskutera arbetsformen och de tre utmaningarna med andra deltagare.

Arrangör är Högskolepedagogiska lyftet/kvalitet i distansutbildning, Universitets- och högskolerådet.

Läs mer och anmälan