1 juli beslutade rektor att inrätta Centrum för universitetslärarutbildning, CeUL. Syftet är att stärka utbildningen av universitetslärare och förtydliga utbildningens koppling till den forskning inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik som pågår inom universitetet.

Redan i höst ges en ny universitetslärarutbildning i två delar. Vidare kommer det att finnas en ny kortare doktorandutbildning som fokuserar på handfasta studier av praktisk undervisning och vänder sig till dig som ska börja undervisa på universitet. I utbudet finns också forskarhandledningsutbildning och tre olika utbildningar med fokus på IT och lärande.

Mer om utbildningarna och anmälan finns på CeUL:s webb: www.su.se/ceul