En stor utmaning för universitetslärare idag är att möta studenter med olika bakgrund och förkunskaper och att då kunna utforma sin undervisning så att alla studenter kan tillgodogöra sig utbildningen. Det kan också vara svårt att hålla sin pedagogiska kompetens ajour samtidigt som man ska uppdatera sina ämnesmässiga kunskaper och sin forskning.

Tanken med nyhetsbrevet Aktuell högskolepedagogisk forskning är att dela ny forskning om undervisning och lärande på ett lättillgängligt sätt för att hjälpa universitetslärare att tänka nytt, bredare och inte minst få inspiration att ta med i sin undervisning.

Just det här numret är ett temanummer om genus och jämställdhet i högre utbildning. Här bistår vi med ny kunskap på området för att gynna en större genusmedvetenhet i våra utbildningar och vid vårt lärosäte.

Aktuell högskolepedagogisk forskning kommer ut sju gånger om året och vänder sig till universitetslärare vid Stockholms universitet, men har också prenumeranter vid andra svenska och nordiska lärosäten. Redaktionen som består av universitetslärare vid fem olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur både svenska och internationella högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter. Det är Centrum för universitetslärarutbildning vid SU som ger ut nyhetsbrevet.

Den nya grafiska formen då? Ja, den är framtagen vid kommunikationsavdelningen, Stockholms universitet i enlighet med lärosätets visuella identitet.

Prenumera på Aktuell högskolepedagogisk forskning

Nyhetsbrevet skickas ut digitalt via e-post och är kostnadsfritt.

Läs temanumret om genus och jämställdhet

Aktuell högskolepedagogisk forsknings temanummer om genus och jämställdhet i högre utbildning