I höst startar nya kursen ”Introduction to teaching Biology” som vänder sig till alla doktorander som undervisar vid Institutionen för biologisk grundutbildning, eller som har ett intresse för undervisning inom biologi.

Veronica Flodin och Jessica Slove Davidson
Veronica Flodin och Jessica Slove Davidson. Foto: SU

Veronica Flodin vid Institutionen för ämnesdidaktik och Jessica Slove Davidson vid Instiutionen för biologisk grundutbildning och har tillsammans arbetat fram kursen och de är också kursledare.

— Här sätts ämnet biologi i fokus samtidigt som man får utrymme att diskutera och lära sig centrala begrepp om undervisning och lärande i högre utbildning, säger Flodin.

Kursen ska ge stöd och kunskap så att man som ny lärare kan gå in i undervisningssituationen och känna sig trygg. Utifrån det målet är alla kursmoment valda med stor omsorg och kurslitteraturen är specifikt riktad till doktorander som ska börja undervisa.

— Du får göra en plan för din undervisning och du får träna praktiskt på någon del av din undervisningsplan. Kursen består av ett antal uppgifter som du gör för att träna på kursinnehållet, där planen är den största uppgiften. Men du gör även mindre uppgifter som att intervjua en kollega och hitta forskningsartiklar inom undervisning i ditt ämne, säger Flodin.

Slove Davidson och Flodin vill bjuda på gott om inspiration till att förändra sin undervisning. De lyfter också värdet av att man i kursen får lära känna andra doktorander och man tillsammans får tillfälle att prata om hur man kan möta utmaningar och utveckla kul idéer inför arbetet som kursassistent.

— Du som deltar erbjuds en rad teoretiska verktyg för hur du kan arbeta kontinuerligt med att reflektera och utveckla din undervisning. Flera "aha-upplevelser" i lärosalen gör det roligare både för studenter och för dig själv, säger Slove Davidson.

Kursen är ett samarbete mellan Forskarskolan i biologi vid SU och Centrum för universitetslärarutbildning.

Mer om kursen "Introduction to teaching Biology"