Person som använder mobiltelefon. Foto: Krister Nilsson
Foto: Krister Nilsson

Enkäten som skickades ut till studenter och lärare vid Stockholms universitet (SU) i juni 2020 hade utvecklats av forskare vid Stanford University och sedan översatts och anpassats till SU:s förhållanden. Närmare 4 000 studenter och drygt 600 lärare svarade på enkäten.

Resultaten visade inte oväntat på stora utmaningar. För studenterna handlade det om att hitta struktur för sina studier, bristen på social kontakt med kursare och lärare, möjligheter till god ergonomi och hälso- eller studierelaterad stress. Särskilt alarmerande var kanske också den sjunkande motivation som studenter upplevde under kursens gång. Lärarna upplevde en stor arbetsbelastning och en särskild utmaning hade att göra med de förändrade examinationsformerna som var tvungna att ställas om på väldigt kort tid.

— Sedan dess har mycket hänt, säger Klara Bolander Laksov, föreståndare vid Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Det är CeUL som av universitetet har fått uppdraget att arbeta med de enkäterna. Bolander Laksov både samordnade och utvärderade fjolårets undersökning och håller också i den kommande uppföljande enkäten. Hon menar att lärare fått mer erfarenhet och att situationen under det här läsåret inte har varit lika panikartad som vid övergången då, våren 2020.

— Dessutom har kanske en del av oron lagt sig och både studenter och lärare har förhoppningsvis hittat sätt att hantera det som har blivit det nya normala vad gäller allt från struktur och digitala verktyg i kurserna, till hur man ska upprätthålla motivation och interaktion för att lärandet ska bli bra, säger Bolander Laksov.

Då många utbildningar var tvungna att ändra examinationsformerna har frågan om digital examination varit en särskilt svår fråga som diskuterats på många håll det senaste året. I dagarna diskuteras om universitetet ska avropa ett nytt digitalt examinationssystem.

—Tyvärr har antalet disciplinärenden skjutit i höjden under året. Plagiering och fusk kommer därför också att vara en fråga som särskilt undersöks i den nya enkäten, säger Bolander Laksov.

Under vecka 23 kommer enkäten att mejlas till alla studenter och lärare via institutionernas pedagogiska kontaktpersoner och studierektorer. Resultaten kommer att bearbetas både på institutionsnivå och på övergripande universitetsnivå under sommaren och en rapport väntas bli klar till hösten.

Vill du veta mer om undersökningen?

Välkommen kontakta Klara Bolander Laksov, föreståndare för Centrum för universitetslärarutbildning. E-post: klara.bolander.laksov@edu.su.se