Med anledning av det ökade behovet av kontinuerligt stöd för universitetslärare kommer den högskolepedagogiska kursen Pedagogisk meritportfölj under hösten 2017 att arbetas om till en öppen webbresurs för universitetets lärare.

Den 15 oktober blir därför sista gången du har möjlighet att lämna in din Pedagogiska meritportfölj som en examinationsuppgift i en kurs och få ett intyg motsvarande 4,5 hp inom ramen för högskolepedagogisk utbildning.

Du som deltar i självstudiekursen just nu och lämnar in din meritportfölj den 15 oktober kommer efter inlämning att ha fortsatt tillgång till de befintliga sajterna i ytterligare ett par veckor efter inlämning.

Meritportföljs-sajterna stängs ner under perioden under 1—14 november medan utvecklingsarbetet pågår. Nytt material som t.ex. nya föreläsningar kommer att tillkomma och den engelska sajten kommer att flyttas till samma OpenCourseWare-sajt som den svenska sajten. Den nya webbresursen för att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj kommer även fortsättningsvis att nås via Centrum för universitetslärarutbildnings webb.

En pedagogisk meritportfölj är viktig i samband med tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och annan redovisning av den pedagogiska skickligheten.