Elisabet Tiselius. Foto: Eva Dalin
Elisabet Tiselius. Foto: Niklas Björling

Läs hela artikeln på Karolinska Institutets webbplats. (Artikel 2 av 3 på sidan. Öppnas i nytt fönster.):
”Tolken kan inte lösa allt”

Elisabet Tiselius är studierektor på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerpsråkighet samt forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet (KI).

[Ingress från artikeln på KI:s webbplats. Artikeln är publicerad i KI:s Medicinsk vetenskap nr 4/2016.]