Nyheter, press, media - GAMMAL SIDA

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Tolk- och översättarinstitutet - GAMMAL SAJT
 4. Om oss - GAMMAL SIDA
 5. Nyheter, press, media - GAMMAL SIDA

Samtliga nyheter TÖI

 • $thumbnail.content.title ”Tolken kan inte lösa allt.” Om patientsamtal där barnen är både patient och tolk 2024-05-15 När ett barn blir svårt sjukt blir föräldrarna alltid mycket involverade i vården. Men i en familj där föräldrarna har svårt att förstå svenska, tvingas barnet många gånger själv sköta en hel del kommunikation med vården. Det gör barnet dubbelt utsatt. Elisabet Tislius, forskare vid TÖI och KI, om tolksituationer när barn tvingas tolka när de själva är patienten.
 • Hållbar skolutveckling som social innovation 2022-03-09 Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara. I antologin Social innovation för hållbar utveckling, presenteras aktuell svensk forskning om ämnet, med koppling till Agenda 2030.
 • Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson En partiledardebatt på teckenspråk. Lisa Selander en av vinnarna av riksdagens uppsatstävling 2021-12-13 Lisa Selander är en av två vinnare av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter 2021 med sin uppsats En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning. Lisa Selander skrev den inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet.
 • Elin Svahn. Skärmdump från videon Rum för översättning på bokmässan – finns nu att se på YouTube 2021-11-22 Året samtal i Rum för översättning på bokmässan finns nu tillgängliga på Översättarcentrums YouTube-kanal. Bland andra deltar översättare Elin Svahn, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Stockholms universitet.
 • Avbildande tecken i teckenrummet, isof.se. Med tillstånd av ISOF. DEPICT – inkludering, kommunikation och översättning genom avbildande tecken (2021–2025) 2021-08-26 Projektet DEPICT – om avbildande tecken i tecknade språk som en drivkraft för att främja inkludering, kommunikation och översättning – undersöker hur avbildning fungerar i flerspråkig kommunikation och vid tolkanvändning i olika situationer med döva invandrare. Projektet består av 6 delprojekt och har fått 12 miljoner norska kronor från Norges forskningsråd.
 • Daniel Gustafsson och Elin Svahn. Foto: Calle Dackeby Översättarens värde. Lyssna på podden Rum för översättning 2021-05-21 Hur värderas översättare och deras arbete av omvärlden – ekonomiskt, socialt, litterärt? Vad säger forskningen och erfarenheten? I ett avsnitt av RFÖ-podden undersöks olika aspekter av översättares och översättningars värde, från ersättningsnivåer till litteraturkritik. Daniel Gustafsson samtalar bl.a. med Elin Svahn, översättare och forskare i Översättningsvetenskap,
 • Somalias flagga. ”Äldre” blev ”odugliga” – nu ska myndigheters översättningar bli bättre 2021-04-16 I information på somaliska från Folkhälsomyndigheten i fjol översättes ”äldre” med ”slitna” eller ”odugliga”. Enligt översättaren Ida Gure är felaktigheter vanligt. Nu införs stängare kontroller av myndigheternas information.
 • Sveriges språkflora Vad vet du om Sveriges rika språkflora? 2019-10-02 Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen? Morena Azbel Schmidt och Sofia Malmgård. är författarna till boken "Sveriges språkflora: Handbok för ett flerspråkigt samhälle".
 • Dubbningsboom i USA när Netflix satsar globalt 2018-08-27 Netflix globala expansion har skapat en dubbningsboom – i USA. När amerikanska tittare lyssnar till svenska skådespelaren Alba August i danska serien ”The rain” pratar hon engelska. Men kommer strömningsjättens satsning på dubbning att rubba svenska tittares förkärlek för undertexter? Jan Pedersen forskar om medieöversättning vid Stockholms universitet och har följt Netflix översättningsarbete.
 • Facklitterär översättning – lyssna på podd från Bokmässan 2017 2018-04-24 Hur skiljer sig facklitterär översättning från annan översättning – ur ett översättarperspektiv respektive ett redaktörsperspektiv? Översättaren Henrik Gundenäs och redaktören Nils-Aage Larsson från Daidalos förlag möts i ett samtal om facklitterär översättning. Några av ämnena som avhandlas är texter som blir bättre på svenska, redaktörer som inte gör sitt jobb och språk som luddar och har kaksmulor om munnen.
 • $thumbnail.content.title Migranters berättelser i asylprocessen. 6,8 milj. kr (2017–2020) 2018-02-15 Projektet Migranters berättelser i asylprocessen – om samkonstruktion och rekontextualisering syftar till att generera kunskap om hur berättelser om enskilda asylsökande växer fram i asylprocessen; om svårigheter och möjligheter med asylintervjuer som ofta förs via tolk. Projektet har fått 6,8 miljoner kronor från Östersjöstiftelsen.
 • $thumbnail.content.title Regeringen satsar 20 miljoner på tolkutbildning 2017-10-26 Genom att satsa drygt 20 miljoner kronor på Stockholms universitets tolkutbildning under de kommande tre åren, och genom ytterligare satsningar på utbildningar hos studieförbund och yrkeshögskola hoppas regeringen få bukt med tolkbristen. Dessutom föreslår de att statsanställda som är flerspråkiga ska kunna översätta i stället för utbildade tolkar.
 • $thumbnail.content.title Trettio år med Tolk- och översättarinstitutet 2016-11-23 I år firar Tolk- och översättarinstitutet trettio år, något som uppmärksammas med två konferenser och en nätverksträff i slutet av november.
 • $thumbnail.content.title När barnen tolkar påverkas hela familjen 2016-11-23 För många barn är det vardag att tolka åt sina föräldrar som inte pratar svenska. Det visar en undersökning som P1-programmet Tendens i P1 har gjort, bland annat bland unga i Västerås. Elisabet Tiselius, forskare vid Tolk- och översättarinstitutet, pratar om barnperspektivet på tolkning.
 • $thumbnail.content.title Mer om att Stockholms universitet står utanför regeringens satsning på tolkutbildning 2016-08-10 Regeringen satsar på tolkutbildning efter att behovet vuxit i takt med asylsökande. Utbildningen på Stockholms universitet är den längsta och mest kvalificerade utbildningen för tolkar i Sverige, men den lämnas utan pengar. Universitetet startar istället på eget initiativ en ny distansutbildning. Läs artikel i Studenttidningen Gaudeamus ("Gadden").
 • $thumbnail.content.title Stockholms universitet satsar mer på kvalificerad tolkutbildning – står utanför regeringens satsning 2016-08-10 Sverige har för få och dåligt utbildade tolkar. Bristen på tolkar är akut, mycket på grund av den kraftiga ökningen av asylsökande förra året. I år fördubblade regeringen antalet utbildningsplatser, men den längsta och mest kvalificerade utbildningen hos Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet får inte ta del av de pengarna. Nu satsar TÖI själva på en ny tolkutbildning på distans som startar våren 2017.
 • Politiska beslut behövs för bättre tolkutbildning 2016-04-06 Pressmeddelande: Det behövs samordnade politiska beslut för att revidera Sveriges strategi för tolkutbildning, som är från 1970-talet. Det framgår av rapporten ”Tolkutbildning i Sverige – ett kritiskt vägval”, som i dagarna publiceras av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.
 • ”Längre och bättre tolkutbildning behövs” (replik debattartikel i DN 30/12) 2016-01-08 Den nuvarande utbildningsmodellen för tolkutbildning i Sverige där de flesta tolkar utbildas fyra månader inom folkbildningen är föråldrad. Det behövs en längre och bättre tolkutbildning i Sverige och fler måste utbildas inom högskolan skriver TÖI i en replik till Språkföretagens debattartikel i DN, ”Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas”.
 • Förkortad utbildning för tolkar kritiseras (artikel i DN) 2015-12-08 TÖI har i en skrivelse till utbildningsdepartementet pekat på behovet av en nationell översyn av utbildningen till tolk i offentlig sektor utan att få någon respons. Majoriteten av tolkarna utbildas på folkhögskolor och studieförbund, där utbildningen endast motsvarar fyra månaders heltidsstudier. Regeringen vill nu snabbutbilda tolkar, vilket TÖI ställer sig kritisk till. Läs artikeln på DN.se och TÖI:s skrivelse till utbildningsdepartementet.