Föreståndare för Nordiska Latinamerikainstitutet

Andrés Rivarola Puntigliano, 08-674 7119
andres.rivarola@lai.su.se

Prefekt

Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Ställföreträdande prefekt

Fanny Forsberg Lundell, 08-16 3462
fanny.forsberg.lundell@su.se

Har du frågor om antagning, registrering, betygsrapportering eller studievägledning?

Kontakta vår studentexpedition