I maj publicerade CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) en samlingsvolym som presenterar ett antal nyligen avslutade svenska forskningsprojekt om Latinamerika. Åtta nydisputerade forskare från olika svenska samhällsvetenskapliga institutioner gjorde i var sitt kapitel en sammanfattning av sina avhandlingar, kombinerat med mer personliga betraktelser kring de processer som lett dem till att studera Latinamerika och de utmaningar som de ställts inför under arbetets gång. Bidragen rörde så vitt skilda frågor som reproduktiv hälsa i Amazonas, de motiv som leder ungdomar till att gå med i guerillan i Colombia, och debatten om sojabönornas påverkan på Uruguays ekonomi, för att ta tre exempel.

- Svensk latinamerikaforskning är livaktig, men bedrivs mycket spritt och täcker en enorm bredd av frågor. Det är omöjligt att göra rättvisa åt alla bidrag. Vi valde därför en form som visar på exempel snarare än helheten, säger den ene av bokens två redaktörer, LAI:s Fredrik Uggla (den andra redaktören är Maria Therese Gustafsson, ansluten forskare till LAI).

Förhoppningen från såväl CLACSO som redaktörerna är emellertid att boken, utöver att sprida forskningsresultaten från de presenterade projekten i Latinamerika, ska bidra till att stimulera ett intresse för svensk latinamerikaforskning i stort. Boken inleds med ett sammanfattande kapitel som presenterar de stora dragen inom forskningsområdet, och avslutas med ett appendix som presenterar den geografiska och tematiska inriktningen för samtliga doktorsavhandlingar med fokus på Latinamerika som har försvarats vid svenska samhällsvetenskapliga institutioner under de senaste femton åren.

- Vi hoppas att boken, genom att visa på bredden och kvaliteten i forskningen, ska uppmuntra till närmare kontakter mellan svenska och latinamerikanska forskningsmiljöer. Idag vilar dessa kontakter oftast på individuella forskares kontaktnät och personliga engagemang. Förhoppningsvis kan denna bok stimulera till mer institutionaliserade kontakter, fortsätter Fredrik Uggla. 

Boken finns för fri nedladdning på CLACSO:s hemsida: http://www.clacso.org.ar/antologias/detalle.php?id_libro=1109