Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet har nyligen bytt namn och fått en tydligare nordisk profil. Det nya namnet är Nordiska Latinamerikainstitutet (NILAS). Institutet är tänkt att bli en plattform för nordiska samarbeten inom Latinamerikastudier. Det gäller i första hand Latinamerika och de nordiska länderna, men också mellan nordiska centra och Latinamerikainriktade universitet och institut i andra delar av världen.
Den 4 mars var den officiella invigningen av institutet i närvaro av bland annat flera latinamerikanska Sverigeambassadörer, representanter från finska, spanska och franska ambassaderna samt från svenska och danska utrikesdepartementen.

På bild: NILAS Föreståndare, Andres Rivarola - Foto av Rickard Kilström
NILAS Föreståndare, Andres Rivarola - Foto: Rickard Kilström

Institutets
NILAS föreståndare Andrés Rivarola Puntigliano berättade om att Latinamerikanska institutet bildades i början av 1950-talet som en del av Handelshögskolan. Sedan 1977 hör institutet till Stockholms universitet. Han fortsatte med att säga att det ända sedan 1960-talet funnit en ambition att skapa ett nordiskt institut för Latinamerikaforskning – vilket nu förverkligas.

Institutets forskare synliga i media  

Rektor Astrid Söderbergh Widding betonade i sitt tal att Latinamerikainstitutet vid Stockholms universitet under lång tid profilerat universitetet och att expertisen är efterfrågad. Ett exempel är att Andrés Rivarola Puntigliano ligger på andra plats i en sammanställning över de forskare vid Stockholms universitet som synts mest i media senast året, och som nummer tre på samma lista återfinns tidigare föreståndaren Fredrik Uggla.
Institutets nya nordiska status bör kunna stärka forskning och undervisning ytterligare, enligt rektor, och Nilas kan därmed bli ett nordiskt nav för Latinamerikafrågor.

Rektor Astrid Söderbergh Widding foto av Rickard Kilström
Rektor Astrid Söderbergh Widding - Foto: Rickard Kilström


Styrelsen för Nilas presenterade sig därefter. Förutom Andrés Rivarola Puntigliano finns där från Stockholms universitet Ken Benson, professor i spansk litteraturhistoria och vicedekan för Humanistiska fakulteten. I styrelsen ingår även Maria Clara Medina vid Göteborgs universitet, Benedicte Bull vid Oslo universitet, Jussi Pakkasvirta vid Helsingfors universitet, och Georg Wink vid Köpenhamns universitet.

En 50-årig dröm förverkligas

Ordförande är professor Benedicte Bull på Senter for utvikling og miljø vid Olso universitet och tidigare chef för det norska Latinamerikanätverket Nolarnet. Hon gav en historisk tillbakablick över intresset för Latinamerika samt om att det under femtio år funnits en ambition att stärka relationerna mellan Latinamerikaforskare i de nordiska länderna.
– Nu har vi det som krävs för att förverkliga denna 50-åriga dröm!

Benedicte Bull - Foto: Rickard Kilström
Benedicte Bull - Foto: Rickard Kilström

Erasmus Mundus Joint Master Degree

För att öka den internationella konkurrenskraften har NILAS nyligen inlett ett samarbete med Salamancauniversitetet i Spanien och Sorbonne Nouvelle i Frankrike. Inom ramen för samarbetet erbjuds studier i såväl Stockholm som Paris och Salamanca inom ramen för en Erasmus Mundus Joint Master Degree, Latin American and Europe in a Global World. På plats vid invigningen fanns representanter för dessa två universitet.

Som en del av invigningsaktiviteterna arrangeras även ett panelsamtal i Aula Magna den 5 mars med det chilenska feministkollektivet Lastesis och professor Merike Blofield från Hamburgs universitet om feminism i Latinamerika.

Invigning av NILAS och Laglobe med ambassadörer från Latinamerikanska länder - Foto: Rickard Kilström

Besök institutets webbplats www.lai.su.se/

Text: Per Larsson, Samverkansavdelningen