Initiativtagarna till projektet är Maria-Therese Gustafsson och Claudia Ituarte som är associerade forskare vid Latinamerikainstitutet.

Konferensen kommer att äga rum under höstterminen 2017